Billettkontroll

Billetten eller kortet oppbevares under hele reisen og vises uoppfordret ved billettkontroll.

Du er selv ansvarlig for å ha gyldig billett når du reiser med Kolumbus. Reisebeviset skal være tilgjengelig for kontroll under hele reisen og vises uoppfordret ved billettkontroll. Kontrollen kan utføres av både uniformert og sivilt personale.

Er du student/lærling og benytter deg av studentrabatten, må du kunne vise gyldig studentlegitimasjon/skolebevis for lærlinger ved billettkontroll.

Har du behov for ledsager, må du undersøke med din kommune om du kan få det og søke der. Reiser du med oss sammen med en ledsager og mangler gyldig ledsagerbevis, vil du få et gebyr.

Klikk her for å lese om personvern for billettkontroll.

Kontrolløren har en plikt til å ilegge deg gebyr hvis du ikke har gyldig billett eller reisebevis.

Gebyr for manglende billett eller rabattbevis:

  • Voksne: 1150 kroner inkludert administrasjonsavgift. Dersom du betaler gebyret under billettkontrollen med et bankkort, betaler du kun 950 kroner. Betaler du etter billettkontrollen ved fakturaen som kommer, må du betale 1150 kroner. Dette da det tilkommer ekstra administrasjonsutgifter for oss ved denne type betaling.
  • Barn under 18 år: 950 kroner (betaler ikke administrasjonsavgift).

Har du gyldig billett, men mangler gyldig bevis på at du har rett til student-, ungdom- eller honnørrabatt, vil du få gebyr i en billettkontroll. Vi kan frafalle gebyret hvis du møter opp på kundesenteret eller sender en henvendelse via vårt kontaktskjema innen ti dager, med kopi av gyldig bevis på at du hadde rett til rabatt på kontrolltidspunktet.

Merk: Alle henvendelser knyttet til kontrollgebyr på Go-Aheads lokaltog håndteres av Go-Ahead og må rettes til kundeservice@go-aheadnordic.no innenfor de samme fristene som står i listen over dersom administrasjonsavgiften skal bortfalle. 

Gebyr for misbruk eller forfalskning av billett:

  • Voksne og barn: 2000 kroner

Kolumbus vil politianmelde forholdet. Kolumbus vil også politianmelde personer som deler falske eller forfalskede reisebevis med andre, eller som deler elektroniske reisebevis utenfor Kolumbus sin billettapp.

Du kan:

  • betale med kort under selve billettkontrollen
  • betale med tilsendt papirfaktura (dersom du ikke betaler under billettkontrollen, vil vi sende deg en faktura)

Dersom du mener å urettmessig ha mottatt billettgebyr, kan du klage ved å velge "klage" og "klage på billettgebyr" i kontaktskjemaet. Skulle vår klagebehandling vise at du har rett vil innbetalt beløp tilbakebetales.

Vår klagebehandling er endelig fra vår side. Du kan gratis klage den videre til den uavhengige transportklagenemden.

NB: Gebyr mottatt på tog må håndteres av Go-Ahead.
Ofte stilte spørsmål om billettkontroll

Hvis du har billetten på appen Kolumbus billett, må du sørge for at du har nok batteri og en lesbar skjerm under hele reisen. Kan du ikke framvise billetten ved kontroll, vil du få gebyr.

Billetten må være kjøpt før du går om bord. Billetten viser klokkeslett for kjøp, og denne informasjonen vil bli brukt i en billettkontroll.

Så lenge du hadde en gyldig billett da du gikk om bord, gjør det ikke noe om billetten utløper underveis på reisen. Billettkontrolløren vil sjekke tidspunkt for billettkjøpet.

Har du gyldig billett, men mangler gyldig bevis på at du har rett til student-, ungdom- eller honnørrabatt, vil du få gebyr i en billettkontroll. Vi kan frafalle gebyret hvis du møter opp på kundesenteret eller sender en henvendelse via vårt kontaktskjema innen ti dager, med kopi av gyldig bevis på at du hadde rett til rabatt på kontrolltidspunktet.

Dersom det er en kjent feil med billettappen, får sjåførene og billettkontrollørene beskjed om det. Da kan du gå om bord uten å kjøpe billett og uten å få gebyr i en eventuell kontroll.

Dersom det er din telefon det er en feil med, vil kontrolløren ilegge deg et gebyr om du ikke få vist billetten din.

Kjøper du billett på Kolumbuskortet, må den aktiveres på en billettleser før den blir gyldig. Går du om bord med en billett som ikke er aktivert, vil kontrolløren ilegge deg et gebyr ved en kontroll.

Ja. Du må alltid sørge for å kunne vise billetten under hele reisen. Har du glemt Kolumbuskortet, mobiltelefonen eller papirbilletten, vil du få gebyr ved en kontroll.

Dersom du reiser med rabatt uten bevis på at du har rett på rabatten, vil du få et gebyr ved en kontroll. Hvis du har begynt på lærestedet men venter på studentlegitimasjonen, må du kjøpe voksenbillett til du har det nødvendige rabattbeviset.

Vi praktiserer ikke betalingsutsettelse. Men har du store utfordringer med å betale gebyret, kan du kontakte oss så kan vi prøve å finne en løsning.


Sist oppdatert : 07.06.2023