Bildeling i Kolumbus

Fra 24. oktober 2019 høster Kolumbus erfaring om bildeling gjennom et pilotprosjekt i Innovasjonspark Stavanger på Ullandhaug.

Merk: pilotordningen er kun for ansatte i selskaper knyttet til Innovasjonspark i Stavanger

Bruken av bil er på en side kjerneutfordringen i nullveksmålet*, men på en annen side en del av løsningen. Derfor er vi i Kolumbus interessert i å se nærmere på hvordan vi som mobilitetsaktør kan inkludere bil som en del av våre tjenester i et bidrag til å nå nullvekstmålet. Det vil si å tilby tjenester slik at det er lettere for ansatte å sette bilen hjemme når de skal til jobb og heller sykle, gå og reise kollektivt, samtidig som de har bil tilgjengelig hvis de skal i et møte eller lignende i løpet av arbeidsdagen.

Fra 24. oktober 2019 vil ti elbiler av typen e-Golf stå tilgjengelig for alle drøyt tusen ansatte i 160 selskaper i Innovasjonsparken på Ullandhaug. Disse bilene kan ansatte låne til både jobb- og privatturer gjennom å reservere tid i en app. Pilotprosjektet vil vare i 18 måneder, og Hyre administrerer bilparken og app-løsningen for å låne bilene.

* Nullvekstmålet handler om at all vekst i persontransport tas gjennom kollektivtransport, sykkel, gange og bildeling.


Sist oppdatert : 19.09.2019