Billetter til ansatte

Kolumbus Bedrift er en tjeneste for bedrifter som ønsker å handle på kreditt ved å la sine ansatte benytte betalingsløsningen «Bedriften Betaler» og/eller tjenesten «Send billett».

«Bedriften Betaler» er en betalingsløsning hvor medarbeidere, som har fått tilgang til tjenesten av bedriften, kan kjøpe Kolumbusbilletter til seg selv på kreditt på vegne av bedriften. Medarbeideren bestiller billetten i sin egen billettapp, og bedriften mottar faktura i etterkant for de kjøpene som er foretatt.

«Send Billett» er en tjeneste hvor utvalgte medarbeidere hos bedriften kan velge å sende billetter til dem de måtte ønske, for eksempel kunder eller liknende, på bedriftens regning. Faktura sendes til bedriften i etterkant. Fakturering skjer etterskuddsvis via Kredinor.

Ved å opprette bedriftsavtale hos Kolumbus aksepterer bedriften å være bundet av brukervilkårene og er gjort seg kjent med personvernerklæringen. Medlemskapet er i seg selv kostnadsfritt. Kostnader vil imidlertid faktureres dersom bedriften gir ansatte tilgang til «Bedriften betaler» eller «Send billett» og det kjøpes billetter. Bedriften er selv ansvarlig for å opprette profil med informasjon om hvem som skal kunne gjøre avrop på vegne av bedriften. Dette gjøres i Kolumbus’ nettbaserte administrasjonsløsning for Kolumbus Bedrift.

Søk om medlemsskap her: https://bedrift.kolumbus.no/form


Sist oppdatert : 19.03.2024