Vi rydder i rutene på Haugalandet

I sommer gjør vi et løft på Haugalandet og endrer mange av våre bussruter.

Endringene trer i kraft 20. juni 2015 og skal bidra til:

  • Ryddigere rutestruktur.
  • Bedre frekvens mellom Haugesund sentrum og Amanda Storsenter.
  • Bedre overgangsmuligheter i Haugesund sentrum.
  • Gjennomgående buss mellom søndre bydel og Haugesund idrettspark.
  • Kortere reisetid mellom Haugesund og Aksdal/Grinde.
  • Bedre og mer forståelig rutekart.

Målet er å gjøre det mer attraktivt for flest mulig å ta buss, og vi gleder oss til å kunne fortelle deg mer detaljert om de forestående endringene. Mer detaljert informasjon publiseres i slutten av april.


Sist oppdatert : 23.10.2019