Vi oppgraderer rutene fra nyttår

Fra og med 2. januar går fire av rutene våre hele døgnet, hele uken. Les mer om dette og de andre justeringene vi gjør over hele Rogaland etter nyttår.

Rute 1

Rute 1 kjører mellom Stavanger og Hundvåg, og ikke til Tasta (rute 5 overtar strekningen Stavanger-Tasta). Rute 1 kjører annenhver gang vest og øst, som før omleggingen 1. juli. I tillegg får ruten døgndrift og kjører hele natten, hele uken.

 Ny tabell rute 1

Rute 2

Alle avgangstider endres med et par minutter.

Ny tabell rute 2

Rute 5

Rute 5 kjører mellom Tasta og Stavanger, i samme trasé som rute 1 har gjort fram til nå. Bussene kjører hele døgnet, syv dager i uken. På nattestid kjører bussen helt til Randaberg, og fra Osebergstien følger den samme trasé som rute N87 har gjort fram til nå. Noen avganger går et par minutter før eller senere enn det de har gjort fram til nå.

Ny tabell rute 5

Rute 6

Avgangstidene fra Stavanger sentrum på søndager er endret fra kl. XX:03 og XX:33 til XX:56 og XX:26, slik at det blir likt som resten av uken.

Ny tabell rute 6

Rute 8

Rute 8 endres ikke, men du som bor i Randaberg, får nå et godt nattilbud hele uken. Rute 5 går til Tasta på dagtid, men kjører helt til Randaberg sentrum om natten. Fra Osebergstien kjører rute 5 samme trasé som rute 8 gjør på dagtid.

Rute 11

Avgangene fra Hinna gravlund og Jåttåvågen går fem minutter senere enn tidligere.

Ny tabell rute 11

Rute 16

Bussene går fem minutter senere enn før fra Madlasandnes, bortsett fra den gule avgangen kl. 07.14.

Ny tabell rute 16

Rute 42

Avgangstidene endres med et par minutter. I tillegg kjører to nye avganger fra Sandnes til Stavanger lufthavn kl. 05.43 og 05.58.

Ny tabell rute 42

Rute 45

Avgangen fra Breivik, som hittil har kjørt kl. 15.01, kjører nå kl. 14.56.

Ny tabell rute 45

Rute X31

Ruten går fra spor 3 på Byterminalen istedenfor fra holdeplass 10.

Ny tabell rute X31

Rute X60

Rute X60 får døgndrift og kjører hele døgnet, hele uken. Avgangstidene endres med et par minutter.

Ny tabell rute X60

N81

Ruten legges ned siden rute 1 kjører hele døgnet, hele uken.

N87

Rute N87 legges ned siden rute 5 kjører til Randaberg hele døgnet, hele uken. I helgene kan de som skal til Dusavikveien, reise med rute N89.

N89

Rute N89 går via Dusavikveien én gang i timen, altså fire ganger natt til lørdag og fire ganger natt til søndag.

Ny tabell rute N89

Rute 56

Avgangen fra Bryne kl. 14.12 kjører om Undheim skole hver dag, både når det er skole og når det er skolefri.

Ny tabell rute 56.

Rute 83

På grunn av endringer i NSBs rutetider, framskyndes bussavgangen fra Egersund rutebilstasjon kl. 17.35 til kl. 17.25. Avgangen fra Østebrød kl. 17.50 endres til kl. 17.40.

Ny tabell rute 83.

Rute 89

Følgende bussavganger justeres fordi NSB endrer rutetidene sine:

  • Avgangen fra Hauge på fredager kl. 17.50 endres til kl. 17.40.
  • Avgangen fra Hauge på fredager kl. 22.00 endres til kl. 21.40.
  • Avgangen fra Hauge på lørdager kl. 12.00 endres til kl. 11.40.
  • Avgangen fra Hauge på lørdager kl. 17.45 endres til kl. 17.40.
  • Avgangen fra Hauge på søndager kl. 19.45 endres til kl. 19.40.

Ny tabell rute 89.

Rute 23

Avgangen fra Kopervik til Tømmervik kl. 14.05 går alle skoledager. Fram til 2. januar kjøres denne avgangen med taxi på onsdager.

Ny tabell rute 23

Rute 42

Avgangen fra Aksdal til Hervik og Stakland, som hittil har gått kl. 15.40, kjører nå kl. 15.45. Dette for at ruten skal korrespondere bedre med andre bussruter som er på Aksdal kl. 15.40.

Ny tabell rute 42

Rute SK4924

Veien over Raglatua blir sperret for å lage sykkelvei, og ruten må derfor kjøre via Spannaveien. Fra Vardafjellhallen blir ruten lagt om til å kjøre Spannaveien og Rogalandsgata direkte til Skeisvang vgs. Bussen går ikke lenger innom Haugesund sentrum.

Ny tabell SK4924

Rutehefte kan du bestille her.


Sist oppdatert : 23.10.2019