Vi oppdaterer rutetilbudet i Sør-Rogaland

1. juli 2016 kommer det nye ruter i Sør-Rogaland. Her finner du alt du trenger å vite om endringene og hvordan de påvirker din hverdag.

Behovet for kollektivtransport forandrer seg. Vi blir flere, det bygges ut nye bolig- og næringsområder og bilkøene blir lengre. For å løse dette er den nye bussveien allerede påbegynt, og egne traseer kun tiltenkt buss skal korte ned reisetiden. Samtidig jobber vi i Kolumbus med å gjøre det lettere å ta buss.

Små og store endringer

Vi har allerede fått på plass ny sonestruktur, enkle billetter og effektive betalingsmåter. Nå er det rutene som står for tur, slik at rutetilbudet tilpasses regionens nåværende og framtidige behov for kollektivtransport.

Det skal gå flere busser der flest folk bor og reiser. Enkelte kan oppleve at de må bytte buss, men det blir til gjengjeld flere avganger å velge mellom. Noen ruter kjører smartere traseer, noen legges ned og noen nye etableres. Flere ruter skifter rutenummer, og mange reisende får derfor nye rutenumre å forholde seg til.

Ruteomleggingen er blitt til gjennom en dialog mellom samferdselsavdelingen, transportplanavdelingen, Kolumbus og vegvesenet. Omleggingen har vært på høring hos de berørte kommunene og er deretter vedtatt av fylkestinget.

Sjekk hva endringene har å si for deg og ditt reisemønster i oversikten under. Vi publiserer rutetabellene så snart de er klare.

Her ser du det nye ruteheftet for Stavanger, Sandnes og omegn i sin helhet.

Her ser du det nye ruteheftet for Dalane i sin helhet.

PS. Du finner rutetider og reiseforslag i reiseplanleggeren.

Du kan bestille de nye ruteheftene og få dem tilsendt i posten.

Dette er ruteendringene

Ny rutetabell rute 1

Rute 1 mellom Hundvåg og Forus går fra 1. juli mellom Hundvåg og Vardenes på Tasta. Ruten skal også gå en og samme vei rundt Hundvåg. Fra Stavanger kjører den mot vest i Hundvågkrossen og rundt øyen, før den har siste stopp på holdeplassen Austbøveien. Fra Hundvåg starter bussene fra Hundvåghallen og kjører rundt øyen før den kjører til Stavanger sentrum. Ruten får dermed åtte avganger i timen samme vei rundt hele Hundvåg, mot fire hver vei tidligere. Tasta får flere avganger på kveldstid og i helgene med rute 1 enn de hadde med rute 2.

Godeset får en ny rute som går Stavanger – SUS – motorveien – Diagonalen – Gausel – Heddeveien – Godeset. Rute X31 gir Godeset en direkterute til sentrum og sykehuset som kjører tur-retur hele dagen.

Startholdeplass på Tasta: Osebergstien
Endeholdeplass på Hundvåg: Austbøveien

Startholdeplass på Hundvåg: Hundvåghallen
Endeholdeplass på Tasta: Osebergstien

Hvorfor gjøres denne endringen?

Rute 1 blir lagt om fordi rute 2 og 3 nå skal gå traseen til den framtidige bussveien. Vi ønsker at ruter som skal gå langs bussveien, kjører på bussvei hele strekningen, med minimal påvirkning fra øvrig trafikk. Først da blir punktligheten tilnærmet som på trikk og bane, og det er det vi ønsker når bussveien står ferdig. Rute 1 ville gått i boligområder på Godeset og stått i kø over bybrua, noe som ville gitt følgeforsinkelser inn på bussveien.

Vestsiden av Hundvåg er mest bebygget, og rute 1 skal nå gå slik at flertallet av våre reisende får et mest mulig effektivt tilbud. Hundvåg vest er også definert som bystrukturerende kollektivtrasé av kommunen, det vil si et område hvor det er planlagt videre utbygging og hvor kollektivtilbudet og arealutbyggingen skal samsvare.
 
Reisende på Hundvåg får nå avganger med jevne intervall på sju til åtte minutter. Når ruten starter og slutter på Hundvåg, ikke i Stavanger, blir også punktligheten fra Hundvåg bedre, ettersom bussene kan står i ro og regulere i starten av ruten og ikke drar med seg forsinkelser fra Stavanger sentrum og Bybrua.

Ny rutetabell rute 2

Rute 2 mellom Sandnes og Tasta skal nå gå mellom Sandnes og Tananger. Ruten vil gå hele døgnet. Tasta får et nytt kollektivtilbud med rute 1, med flere avganger på kveldstid og i helgene enn med rute 2.

Startholdeplass på Tananger: Tjora.
Endeholdeplass på Sandnes: Sandnes rb.st. spor 19.

Startholdeplass på Sandnes: Sandnes rb.st. spor 16.
Endeholdeplass på Tananger: Tjora.

Hvorfor gjøres denne endringen?

Rute 2 legges om på denne måten fordi Sandnes – Stavanger og Stavanger – Tananger utgjør en av de nye hovedkollektivaksene som senere skal bli bussvei.  Vi ønsker at ruter som går langs bussveien, kjører på bussvei hele strekningen, med minimal påvirkning fra øvrig trafikk. Først da blir punktligheten tilnærmet som på trikk og bane, og det er det vi ønsker å oppnå når bussveien står klar.

Ny rutetabell rute 3

Rute 3 mellom Sandnes og Viste Hageby skal nå gå Forus – Gausel – Stavanger – Madlakrossen – Sundelia/Viste Hageby. Ruten veksler på å kjøre til/fra Sundelia og Viste Hageby og får åtte avganger i timen. Rute 2 vil kjøre hele døgnet, istedenfor rute 3, men nattbussruten N84 gjeninnføres og går natt til lørdag og natt til søndag. Rute 6 erstatter deler av gamle rute 3 ved at den forlenges fra universitetet til Lurahammaren og Sandnes. Lurahammaren får dermed en direkteforbindelse via diagonalen til universitetet.

Startholdeplass i Viste Hageby: Viste Hageby.
Endeholdeplass på Forus: Forus nord.


Startholdeplass på Forus: Forus nord.
Endeholdeplass i Viste Hageby: Viste Hageby.

Hvorfor blir denne omleggingen gjort?

Rute 3 legges om på denne måten fordi denne strekningen utgjør en del av den nye bussveien som skal stå ferdig i 2021. Vi ønsker at ruter som skal gå langs bussveien, skal kjøre på bussvei hele strekningen, med minimal påvirkning fra øvrig trafikk. Først da blir punktligheten tilnærmet som på trikk og bane, og det er det vi ønsker å oppnå når bussveien står klar.

Ny rutetabell rute 6

Rute 6 forlenges og skal nå gå Stavanger – Madla – UiS – Diagonalen – Gausel sentrum – Gausel stasjon – Lurahammaren – Sandnes og erstatte deler av rute 3. Sandnes og Lurahammaren får dermed en høyfrekvent direktelink via Diagonalen til universitetet og Madla.

Startholdeplass i Stavanger: Stavanger hpl. 19.
Endeholdeplass på Sandnes: Sandnes rb.st hpl. 5.

Startholdeplass på Sandnes: Sandnes rb.st hpl. 5.
Endeholdeplass i Stavanger: Stavanger hpl. 12.

Hvorfor gjøres denne endringen?

Ettersom rute 3 skal følge den framtidige bussveien og stoppe på Forus, har det vært behov for en ny rute som går til Sandnes via Lurahammaren. Det var derfor naturlig å forlenge rute 6 fra Ullandhaug for å lage et godt tilbud til universitetet.

Ny rutetabell rute 42 (tidligere 9)

Rute 9 døpes om til rute 42 og skal gå Sandnes – Forus – Sola – Flyplassen – Tananger – Jåsund. Ruten får dobbelt så mange avganger mellom flyplassen og Sandnes. Strekningen mellom Tananger og Stavanger besørges av nye rute 2. Kolumbus har et samarbeid med Flybussen som gir reisende rabatt på Flybussen dersom de har en gyldig Kolumbus-billett. Voksne får 33 kroner rabatt, mens barn, studenter, honnør og vernepliktige får 17 kroner rabatt, hvilket er prisen for Kolumbus’ enkeltbillett i én sone.

Startholdeplass på Jåsund: Prestaskjersveien.
Endeholdeplass på Sandnes: Sandnes rb.st hpl. 5.

Startholdeplass på Sandnes: Sandnes rb.st hpl. 6.
Endeholdeplass på Jåsund: Prestaskjersveien.

Hvorfor blir denne endringen gjort?

Omleggingen er en forberedelse på bussveien som skal stå ferdig i 2023. Bussveien skal splittes mellom Tananger og Stavanger, og dermed kuttes også rute 42 her. Det har vært få reiser gjennomgående forbi Tananger. Folk går av og på mellom Stavanger/Tananger eller Sandnes/Tananger. De som ønsker å reise Fra Stavanger til Tananger, kan benytte nye rute 2.

Ny rutetabell rute 24

Rute 24 legges ned grunnet svært lave passasjertall. Ruten har i gjennomsnitt hatt 27,4 passasjerer per dag. Fra Våland er det også forholdsvis korte gangavstander til sentrum og øvrig kollektivtilbud. Rute 13 døpes om til rute 24 og vil gå mellom Sandnes og Ganddal.

Ny rutetabell rute X30

Rute X30 skal fra 1. juli gå Stavanger – SUS– motorveien – Forus – Kvadrat. X30 går ikke lenger om Gausel. Ruten blir en rendyrket pendlerrute som kun går i rushtiden.
Samtidig opprettes X31 som skal gå tur-retur Stavanger – SUS – Jåttåvågen – Gausel – Godeset hele dagen. Nye rute 3, som nå får åtte avganger i timen, blir også et godt alternativ for reisende til Forus.

Hvorfor blir denne endringen gjort?

X30 skal følge hovedkollektivaksen internt på Forus og bli en rendyrket pendlerrute, mens nye X31 blir en heldagsrute for beboerne på Godeset.

Ny rutetabell rute X31

X31 opprettes som en ny rute og skal gå Stavanger – SUS – motorveien – Diagonalen – Gausel – Heddeveien – Godeset. Den nye ruten tar over deler av rute X30 og deler av rute 1 og gir Godeset-beboere en direkterute til sentrum og sykehuset via motorveien. X30 gikk kun en retning, mens X31 går begge veier hele dagen.

Startholdeplass i Stavanger: Stavanger hpl. 10.
Endeholdeplass på Godeset: Godesetdalen.

Startholdeplass på Godeset: Godesetdalen.
Endeholdeplass i Stavanger: Stavanger hpl. 14.

Hvorfor blir denne ruten opprettet?

For å ta over de delene som X30 og rute 1 ikke lenger sørger for. X30 skal følge hovedkollektivaksen internt på Forus og bli en rendyrket pendlerrute, mens nye X31 blir en heldagsrute for beboerne på Godeset. Ruten gir mange overgangsmuligheter på Gausel.

Ny rutetabell rute X60

X60 følger samme trasé, men frekvensen reduseres til to avganger i timen (mellom universitetet og Sandnes) utenom morgenrushet. I perioder med mange passasjerer er det fortsatt fire avganger.

Hvorfor blir denne endringen gjort?

Rute 6 overtar en del av markedet fra X60 mot Sandnes. Nå går det fire avganger i timen fra universitetet mot Sandnes, fra 1. juli blir det seks til åtte avganger. Midlene som ble brukt på rute X60 tas nå i bruk for å styrke tilbudet med rute 6.

Rute 66 legges ned grunnet overlapp med rute 3. Nye rute 3, som nå får åtte avganger i timen, følger tilnærmet samme trasé.

Rute 75 legges ned grunnet overlapp nte rute 3, som følger tilnærmet samme trasé.

Nord-Jæren

27 blir 14
29 blir 16
9 blir 42
28 blir 15
25 blir 12
26 blir 13

Jæren/Dalane

1 blir 81
2 blir 82
3 blir 83
14 blir 25
13 blir 24
15 blir 26
16 blir 27
17 blir 28
18 blir 29

Hvorfor blir disse endringene gjort?

Stavanger-rutene får nå numre fra 0 til 20, mens Sandnes-rutene begynner på 20-tallet. På denne måte blir det tydeligere logikk i rutenummereringen.

Det vil bli gjort mindre endringer og minuttjusteringer på flere ruter. Straks ruteheftet er klart, publiserer vi det her, så kan du sjekke rutene som er aktuelle for deg.

Kart over byrutene på Nord-Jæren fra 1. juli 2016


Sist oppdatert : 23.10.2019