Undersøkelse om delt mobilitet

AtB, Skyss og Kolumbus har satt i gang et større prosjekt for å undersøke hvilke tilbud som er mest effektive for å lokke folk over fra bil til miljøvennlige transportformer.

Som et ledd i dette arbeidet gjennomføres det nå en større undersøkelse om delt mobilitet, med vekt på elsparkesykler, bysykler, delebil og samkjøring. Deltakere i undersøkelsen vil bli kontaktet på sms eller brev.


Sist oppdatert : 25.09.2023