Over tre tusen flere avganger

12. oktober legger vi til mange nye bussavganger spredt over store deler av Sør-Rogaland. Sjekk ditt område her!

Totalt legger vi til 3 043 flere avganger fordelt på ulike bussruter fra Rennesøy i nord til Ålgård i sør fra og med 12. oktober 2020. Vi korter også ned perioden med sommerruter med en uke på skolestart-siden av sommerferien. Dermed begynner bussene å gå med full ruteproduksjon en uke tidligere enn tidligere år fra og med sommeren 2021.

Sjekk forbedringene i ditt område:

Godalen og Storhaug
Stokka
Stavanger universitetssjukehus
Tasta og Dusavik
Hundvåg
Randaberg
Rennesøy
Risavika havn
Sola og Tjelta
Sandnes
Bogafjell
Vagletjørn
Hommersåk
Bryne og Lye
Klepp og Boreringen
Ålgård

Godalen og Storhaug

Rute 13 mellom sentrum og Godalen forbi Hillevågsvannet får dobbelt så mange avganger i rushtid på morgen og ettermiddag. Dermed blir det fire avganger i timen i rushtid. Totalt får Godalen og Storhaug 215 nye avganger i uken å boltre seg i.

Stokka

Rute 14 mellom sentrum og Stokka via Eiganes får hele 260 nye avganger per uke. Antall avganger per time dobles gjennom dagen, noe som betyr fire avganger i timen helt til klokken 19.30.

Stavanger universitetssjukehus

Flere avganger vil gå som normalt under skolenes ferier på rute 4. Samtidig legges til det til en ekstra avgang på rute X39 mellom Godeset og Stavanger via SUS.

Tasta og Dusavik

Rutene 8 og X71, som begge går gjennom Tasta og næringsområdet i Dusavik, får til sammen 285 flere avganger i uken. Rute 8 får 32 nye avganger hver hverdag mellom Stavanger sentrum og Randaberg videregående skole. Rute X71 mellom Forus og Grødem får halvtimesfrekvens i perioden den kjører på morgenen og ettermiddagen.

Hundvåg

Rute X74 mellom Hundvåg og Forus får 125 flere avganger i uken, det vi si 25 flere avganger hver hverdag.

Randaberg

Randaberg får til sammen 210 flere avganger per uke. Rute X76 mellom Forus og Randaberg får halvtimesfrekvens i perioden den kjører på morgenen og ettermiddagen. Rute 15 mellom Stavanger, Randaberg og Mekjarvik får 17 nye avganger.

Rennesøy

Rute 10 mellom Stavanger og Rennesøy får til sammen 100 nye avganger i uka, eller 20 nye avganger hver hverdag.

Risavika havn

Traséen for rute 2 forlenges i nordenden, og kjører fra 12. oktober helt ned til Risavika havn.

Sola og Tjelta

Tilbudet mellom Sola sentrum og Stavanger sentrum styrkes ved å gå fra halvtimes- til kvartersfrekvens på rute X50 på morgen og ettermiddag. Samtidig forbedres tilbudet til Hålandsmarka og Tjelta. Rute 41 hadde ikke avganger i helgen tidligere, mens fra 12. oktober vil ruten få åtte avganger på lørdager og seks på søndager. Samtidig økes antall avganger på kveldstid på hverdager.

Sandnes

Bor du i Sandnes og omegn, og jobber i helgene, vil du mye trolig sette pris på oppgraderingen Kolumbus gjør. Både rute 24 til Ganddal, rute 26 til Åsveien, rute 27 til Bogafjell og rute 28 til Skaarlia vil nå starte tidligere både lørdag og søndag. I tillegg blir det en dobling i hyppigheten på avgangene på hverdager på sistnevnte rute. Rute 21 til Hommersåk får et bedre tilbud på søndager. Rute 22 til Kverneland får også flere avganger som samtidig korresponderer med Jærbanen.

Tilbudet til Stavanger og UiS blir også styrket når alle rute X60s avganger nå vil gå fra Sandnes sentrum. Tidligere har kun to av fire avganger i timen gått fra Sandnes, og de andre to har startet på Novarmen ved universitetet. Nå vil alle fire i timen gå helt fra Stavanger til Sandnes.

Totalt får Sandnes 1 158 nye avganger i uken!

Bogafjell

Rute 27 mellom Sandnes og Bogafjell vil få én mindre gul avgang i begge retninger på morgenen hverdager. Bussene vil begynne kjøringen tidligere på lørdager og søndager, og det vil bli flere avganger i timen enn tidligere.

Vagletjørn

Beboere ved Vagletjørn på Bogafjell får en egen tilbringerrute som kjører tur-retur Buggeland-Vagletjørn mandag til fredag. Totalt blir det 150 splitter nye avganger i uken på denne strekningen.

Hommersåk

Kolumbus setter opp en splitter ny rute for alle som bor på Hommersåk og jobber på Forus. Rute X49 vil få to avganger fra Hommersåk på morgenen og to fra Forus på ettermiddagen på hverdager. Samtidig styrkes kollektivtilbudet på søndager ved å legge til 18 nye avganger på rute 21 mellom Hommersåk, Sandnes og Forus.

Bryne og Lye

Rute 50 får totalt 140 flere avganger i uken, og korrespondanse med flere togavganger fra Bryne stasjon på Jærbanen.

Klepp og Boreringen

Rute 59 får totalt 95 flere avganger i uken, og korrespondanse med flere togavganger fra Klepp stasjon på Jærbanen.

Ålgård

Tilbudet til Ålgård styrkes med 42 flere avganger i uken totalt.

Rute X39 mellom Fiskebekk og Stavanger får en økning i antall avganger. Nytt er det at to morgen- og to ettermiddagsavganger på ruten vil gå innom UiS. Helgetilbudet til Sandnes styrkes ved at rute 23 mellom Fiskebekk og Sandnes får flere avganger fra morgen til kveld på lørdager og søndager.

Til toppen


Sist oppdatert : 09.07.2021