Ti kroner per busstur i Egersund

Fra og med 27. desember 2018 koster enkeltbilletten i og rundt Egersund sentrum ti kroner. Prøveprosjektet med lavere pris vil vare i to år.

I dag koster enkeltbilletten 35 kroner. Nærsonen hvor enkeltbilletten vil koste ti kroner, består av området innenfor holdeplassene Østebrød Sør i vest, Hestnes i sør, Holan i øst og Tengs i nord (se sonekart her).


Sist oppdatert : 28.10.2019