Takstendringer i 2022

Fylket har vedtatt å øke prisen på enkeltbilletten og kombibilletten fra 1.1.22.

Fra 1. januar 2022 blir dette de nye prisene for enkeltbilletten (gammel pris i parentes):

Passasjer

En sone To soner Tre til fem soner
Voksen 41 (40) 76 (75) 111 (110)
Barn/honnør/student 21 (20) 38 (37) 56 (55)

Prisen på nærsonebilletten i Haugesund og Egersund økes fra 10 kroner til 15 kroner.

Prisen på kombibilletten økes fra 2 250 kroner til 2 300 kroner.

Prisene på alle andre hurtigbåtruter enn Byøyene/Hommersåk øker med tre prosent.


Sist oppdatert : 20.12.2021