Styrket busstilbud på Klepp

I forbindelse med oppstart av bomringen på Nord-Jæren, får Klepp 177 nye bussavganger gjennom uken som korresponderer med toget på Klepp stasjon.

Rute 59 går fra Boreringen, gjennom Verdalen og Kleppekrossen og til Klepp stasjon, og får 15. oktober en rekke nye avganger for å gjøre det enda lettere å sette bilen hjemme.

På hverdager vil antallet avganger tur-retur gå opp fra 42 til 67, og på søndager vil antallet gå opp fra ingen til 30 avganger tur-retur. Lørdager kommer det 22 nye avganger tur-retur. Klepp kommune har gått inn med ekstra økonomiske midler for å få dette til.

– Her samarbeider vi med Klepp kommune om å gi spesielt jobbpendlere og studenter et bedre tilbud. Det handler om å knytte flere områder opp mot kollektivaksene våre, og dette er første gang vi setter opp avganger som har korrespondanse med både nord- og sørgående tog fra Klepp stasjon, sier administrerende direktør Odd Aksland i Kolumbus.

Kjøpesenteret Jærhagen, som ligger midt på rute 59, bygger ut og åpner med flere nye butikker og flere hundre nye arbeidsplasser i november i år.


Sist oppdatert : 11.10.2018