Storkontroll i uke 46

Husk å ha med deg gyldig billett eller Kolumbus-kort med gyldig reiseprodukt når du reiser med våre ruter, slik at du kan framvise det under neste ukes storkontroll.

I uke 46 (fra og med mandag 11. november) gjennomføres det for første gang noensinne en omfattende ekstra billettkontroll på alle Kolumbus sine bussruter i Sør-Rogaland.

Gjennom hele uken vil kontrollører sjekke at alle passasjerer har gyldig billett og reiseprodukt. Målet med kontrollen er å få ned snikprosenten, og å informere reisende om viktigheten av å inneha gyldig billett og reiseprodukt når de reiser med våre ruter.

Under storkontrollen vil kontrollørene også vektlegge at reisende som har gyldig reiseprodukt må validere disse når de går om bord i bussen, slik at Kolumbus har en realistisk oversikt over passasjerantallet på de ulike rutene.

Husk derfor å ha gyldig billett og Kolumbus-kort lett tilgjengelig når du befinner deg på våre ruter i uke 46.


Sist oppdatert : 25.08.2017