Flere setter bilen hjemme

I 2018 ble det gjennomført 1,3 millioner flere reiser på buss sammenlignet med 2017. – Vi er trygge på fortsatt passasjervekst i 2019, sier Kolumbus-direktør Odd Aksland.

Størst er veksten på Nord-Jæren. Antallet bussreiser økte fra 18 332 118 til 19 672 378, en vekst på 7,3 prosent.

– Det er klart at veksten økte noen ekstra hakk i oktober, da rushtidsavgiften ble innført, men det er gledelig at veksten var jevn også før oktober, forklarer Odd Aksland, direktør i Kolumbus.

En minimal nedgang i Jæren/Dalane og Nord-Rogaland resulterer i en total vekst i antall reiser i hele Rogaland på seks prosent. Også fra 2016-17 var det en total vekst på 5,6 prosent. Denne jevne veksten skyldes i stor grad styrkingen av kollektivtilbudet sommeren 2016 gjennom politisk satsing og belønningsmidler, med flere ruter og avganger.

Størst trykk på rutene på Nord-Jæren
Målt i antall passasjerer, er rute 2 mellom Sandnes og Tananger klart på topp med nesten 2,8 millioner i 2018. Like etter ligger rute 3 mellom Viste Hageby og Forus, med godt og vel 2,4 millioner passasjerer i fjor.
– Både rute 2 og 3 går der bussveien vil gå, samt rute 42. Rute 42, mellom Sandnes, Sola og Jåsund, er den åttende mest brukte ruten i 2018, med 827 025 passasjerer gjennom året. Bussveien vil gi et bedre kollektivtilbud til de aksene hvor vi har flest reisende i dag, forklarer Aksland.

Målt i vekst er det rute 3 og 42 som vokser mest med henholdsvis 12,9 og 12,2 prosent.

Også andre alternativer til bilen vokser
Tallene fra Kolumbus' båttrafikk viser også en økning i antall reiser. Totalt er det nesten 60 000 flere reiser i 2018 enn i 2017, med over 1 million reiser i fjor. Størst er økningen på hurtigbåten til Byøyene, med over 40 000 flere reiser i 2018 enn i 2017.

Det ble gjort over 23 000 flere sykkelturer med Bysykkelen i 2018 enn i 2017, fra 56 962 turer til 80 074. Med 9272 sykkelturer er mai den mest populære måneden i 2018, og også den måneden med mest økning fra 5650 turer i mai 2017.

– Det har også vært en glede å lese om Stavanger kommune som rapporterer om en eksplosiv vekst i antallet personer som tar sin vanlige sykkel fatt, langt inn i høstmånedene i 2018, slår Aksland fast.

Område 2017 2018 Endring Prosent
Buss Nord-Jæren 18 332 118 19 672 378 1 340 260 + 7,3
Buss Jæren/Dalane 644 423 635 699 - 8 724 - 1,4
Buss Nord-Rogaland 3 155 490 3 151 456 - 4 034 - 0,1
Sum buss 22 132 032 23 459 533 1 327 502 + 6,0
Hurtigbåt Ryfylke 432 764 457 985 25 221 + 5,8
Hurtigbåt Byøyene 202 566 244 397 41 831 + 20,7
Sum hurtigbåt 635 330 702 382 67 052 + 10,6

Sist oppdatert : 03.04.2019