Solid vekst i første halvår

Rogaland hadde nesten 1,4 millioner flere bussreiser i første halvår 2019 sammenlignet med samme periode i fjor.

– Snøballen som virkelig begynte å rulle i oktober blir bare større og større, sier en glad Kolumbus-direktør Odd Aksland.

Totalt har antall bussreiser i Rogaland økt med 11,9 prosent i første halvår sammenlignet med samme periode i 2018. Antall båtreiser har økt med 4,7 prosent.

For buss står Nord-Jæren med 14 prosent og Jæren/Dalane med 12,9 prosent bak brorparten av veksten i antall reiser. For båt er det sambandet mellom Byøyene med 9,4 prosents vekst som driver tallene oppover.

– Innføringen av ny bomring på Nord-Jæren 1. oktober 2018, samt utvikling av rutenettet og bussene i området de siste årene, har vært avgjørende for den positive utviklingen, understreker direktør i Kolumbus Odd Aksland.
– Satsingen på HjemJobbHjem har bidratt til å gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt, legger han til.

I juli 2019 er det nærmere 200.000 flere reiser enn i juli 2018. Dette er en økning totalt for buss i juli på 16,5 prosent. – Vi er svært fornøyd med utviklingen, sier Aksland.

Kraftige kutt i klimagassutslipp
I bussanbudet for Ryfylke Nord og båtanbudene for Røvær og Byøyene, som alle startet januar 2019, har fossilt drivstoff blitt helt eller delvis erstattet av biodiesel og elektrifisering. Dette har resultert i et kutt på over 3600 tonn CO2 per år.

Når Vy overtar bussdriften i Haugalandet i 2020, vil ytterligere 3700 tonn CO2 kuttes der per år sammenlignet med den forrige kontrakten grunnet batterielektrisk drift.
– Målet vårt om å bli fossilfrie og helst utslippsfrie i 2024 står fortsatt, og veien dit avhenger selvfølgelig av politisk vilje, forklarer Aksland.


Sist oppdatert : 12.09.2019