Kolumbustirsdag til 1. mars

I lang tid har du tirsdager kunnet kjøpe to kinobilletter til prisen av én ved framvisning av en kollektivbillett. Høy pris og få brukere resulterer i at vi avslutter denne ordningen fra og med 1. mars 2019.

Alle som har brukt denne ordningen mellom nyttår og nå har fått informasjon fra kinoansatte.


Sist oppdatert : 28.10.2019