Bruk annethvert sete

Som et ledd i vårt arbeid for å bremse spredningen av Covid-19-viruset, henger vi i løpet av helgen 2. - 3. mai opp de første merkene som skal minne folk på å holde avstand om bord i bussene.

Merkene vil henge på annethvert sete i ett sjakkmønster, og vi ber deg som passasjer om å vise hensyn til dine medpassasjerer og ikke bruke setene som er merket.

Husk at du som passasjer er ansvarlig for å følge retningslinjene fra helsemyndighetene. Sjåførens jobb er å frakte deg og dine medpassasjerer trygt fram, og da må all oppmerksomhet være på veien.

Takk for at du viser hensyn.


Sist oppdatert : 26.05.2020