Si din mening

Fra og med uke 10 til og med uke 14 gjennomføres det en omfattende brukerundersøkelse om bord på bussene på Nord-Jæren og Haugalandet.

Vi oppfordrer alle som reiser med Kolumbus til å delta i denne undersøkelsen. Tilbakemeldingene vil brukes i arbeidet med å videreutvikle dagens kollektivtilbud.

Hvordan utføres undersøkelsen?
Intervjuere fra analyse- og rådgivingsselskapet Epinion vil befinne seg om bord på over 900 avganger. De vil levere ut spørreskjemaer man kan fylle ut og returnere til intervjueren før man forlater bussen.

Hver tilbakemelding har stor betydning, og vi håper derfor så mange som mulig bidrar.

På forhånd takk!

Reiser du ikke med Kolumbus til vanlig?
Dersom du vanligvis ikke reiser med oss, men gjerne ønsker å gi tilbakemelding om hva som skal til for at du skal begynne å reise med oss, kan du gjøre dette på nett. Denne spørreundersøkelsen finner du her.

Bli med i kundepanelet vårt
Vi har opprettet et kundepanel hvor deltakerne får tre til fire muligheter i året til å delta i spørreundersøkelser på nett og i fokusgrupper. Du står fritt til å velge hvilke undersøkelser du ønsker å delta i, og du kan vinne kjekke premier.

Registrer deg gjerne i Kolumbus´ kundepanel her.

 


Sist oppdatert : 25.08.2017