Selvkjørende framtid

Kolumbus var først i Norge med utprøving av selvkjørende buss på offentlig vei. Prosjektet rundt den selvkjørende bussen på Forus er avsluttet, men her finner du tidligere informasjon om prosjektet.

Selvkjørende buss er perfekt for de korte turene mellom hjemmet, holdeplassen, kontoret og butikken. Selv om kollektivaksene bygges der det bor mange, er det fortsatt enda flere som bor utenfor aksene ettersom byene i Norge blir større og videre. Her vil den selvkjørende bussen spille en nøkkelrolle i å frakte folk den første og siste strekningen i hverdagsreisene deres.

Fraktet passasjerer på Forus

Prosjektet, som er delt inn i flere faser, startet i januar 2017. I første fase kjørte den førerløse bussen på et lukket testområde på Forus. Ett år etter oppstarten kom endelig lovverket som tillater utprøving av selvkjørende kjøretøy på offentlig vei i Norge. Etter en søknadsprosess, kjørte Kolumbus' selvkjørende buss som første av sitt slag på norsk trafikkert vei den 12. juni 2018. 

Fram til desember 2018 kjørte bussen en bestemt rute mellom Tvedtsenteret og bussveien og flere tusen arbeidsplasser langs Kanalsletta på Forus. Nå er prosjektet avsluttet.

Sikkerhet i høysetet

At passasjerer og personer som befinner seg i nærheten av den selvkjørende bussen skal være trygge, er aller høyeste prioritet og en forutsetning for å gjennomføre prosjektet.

For hver meter bussen kjører, fanger sensorer opp avstander til faste innretninger som bussen allerede har lært seg hvor er, som fortau, veiens bredde og lignende. Dersom noe avviker fra mønsteret bussen har lært seg, vurderer den risikoen, og kommer det nye objekter innenfor den innerste sikkerhetssonen, stopper bussen umiddelbart.

Ønsker du en digital prøvetur, anbefaler vi deg å ta en titt på denne filmen:

 

 Her kan du lese tidligere saker vi har skrevet om den selvkjørende bussen:

 Hvis du har flere spørsmål kan du kontakte oss på selvkjorende@kolumbus.no


Sist oppdatert : 19.05.2021