Selvkjørende rutebuss fra høsten

Senest i desember 2020 setter Kolumbus inn en selvkjørende buss i rute mellom Kjelvene og Bekhuskaien. Samtidig som beboere ved Badedammen får et bedre kollektivtilbud, fortsetter Kolumbus å samle erfaringer rundt bruk av selvkjørende teknologi.

Pilotprosjektet varer i to år, og er knyttet til det nasjonale iniativet "Smartere transport i Norge", som er finansiert av Samferdselsdepartementet.

Bussen og rutetilbudet:

  • Tidspunkt: Kjøres hverdager mellom 07 og 17.
  • Kapasitet: Elleve passasjerer (åtte faste seter og tre klappseter, alle med setebelte). På grunn av Covid-19 kan antall tilgjengelige seter bli begrenset.
  • Billettering: Du kan bruke forhåndskjøpt billett i appen Kolumbus billett eller på Kolumbuskort som vanlig.
  • Hastighet: Vegdirektoratet har satt en begrensning i hastigheten til maks 18 kilometer i timen. Kjøretillatelsen forutsetter også at bussen alltid er bemannet med en sjåfør som overvåker kjøringen og ivaretar sikkerheten.
  • Tilgjengelighet: Har rullestolrampe og plass til en rullestol eller en barnevogn.

Sist oppdatert : 15.10.2020