Hvorfor selvkjørende?

Lurer du på hvordan Kolumbus ser på framtiden til selvkjørende kjøretøy?

Selvkjørende kjøretøy er på full fart inn i hverdagen vår og vil på sikt bli en naturlig del av smartere byer. Kolumbus vil lære hvordan selvkjørende busser fungerer i byområdet. Ettersom det gjøres store endringer i infrastrukturen i Rogaland de neste årene, mener vi det er spesielt viktig at vi ligger i forkant av utviklingen, slik at både kunnskap og nye mobilitetsløsninger kan komme vår region til gode. Vi ønsker å forstå hvilke muligheter som ligger i denne teknologien og hvordan vi kan benytte oss av denne når vi planlegger framtidens kollektivtilbud.

Spesielt tror på selvkjørende kjøretøys rolle som framkomstmiddelet den første og siste delen av reisen. Et naturlig scenario vil være at du blir hentet av et selvkjørende kjøretøy hjemme som tar deg til togstasjonen. Etter togturen, setter du deg i et nytt selvkjørende kjøretøy som tar deg fra endestasjonen til jobb.

Skal vi gjøre det enkelt å bevege seg i Rogaland uten bil, må vi tenke nytt og helhetlig. Som første kollektivselskap i Norge ble vi fra sommeren 2017 et mobilitetsselskap med ansvar for hele reisen. Vi tror på en framtid som kombinerer selvkjørende busser med gode bil- og sykkelordninger for at du skal få frihet uten bilen.

Traseen som er valgt går i et område med 3500 selskaper og 40 000 ansatte, og kobler arbeidsplassen med en kollektivakse med hyppige avganger.

Om noen år vil sannsynligvis ikke bilen være det beste framkomstmiddelet på norske veier. Det vil komme andre transportmidler som er mer effektive og som ikke krever så store private investeringer. Abonnementsordninger kan raskt gi deg tilgang til det framkomstmiddelet som passer best til ditt formål, enten det er buss til jobb eller en firehjulstrekker til hytta om vinteren. Selvkjørende busser, kombinert med andre transportmidler, vil gi oss et effektivt og sømløst kollektivsystem slik at du lett kan forflytte deg i sentrum og mellom kollektivknutepunktene.


Sist oppdatert : 05.07.2018