Hvordan er pilotprosjektet organisert?

Her kan du lese mer om blant annet hvem som deltar i pilotprosjektet.

Kolumbus, Forus Næringspark og Forus PRT er samarbeidspartnere i prosjektet.

Gjesdal kommune er allerede i gang med prosjektet Fabulos (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) hvor Kolumbus er involvert.

Rogaland fylkeskommune og Kolumbus har fått 12,5 millioner kroner til pilotering av autonome busser i rute (selvkjørende batterielektrisk tilbringerbuss) gjennom samferdselsdepartementets konkurranse «Smartere transport i Norge». Det er enda ikke bestemt hvilke andre områder selvkjørende buss skal testes i.

Kolumbus er prosjekteier og finansierer mesteparten av prosjektet.

Forus Næringspark er pådriver for innovasjon, samt at de tilrettelegger for infrastruktur.

Forus PRT er operatør, altså de ansvarlige for å drifte bussen.

Den selvkjørende bussen vil trafikkere strekningen på Forus fra juni til desember 2018.


Sist oppdatert : 05.07.2018