Selvkjørende framtid på Forus

Kolumbus har kommet lengst i Norge i testingen av selvkjørende buss.

Selvkjørende buss er perfekt for de korte turene mellom hjemmet, holdeplassen, kontoret og butikken. Selv om kollektivaksene bygges der det bor mange, er det fortsatt enda flere som bor utenfor aksene ettersom byene i Norge blir større og videre. Her spiller den selvkjørende bussen en nøkkelrolle i å frakte folk den første og siste strekningen i hverdagsreisene deres.

Tre faser

Prosjektet, som er delt inn i tre faser, startet i januar 2017. I fase én kjørte den førerløse bussen på et lukket testområde på Forus, mens bussen skal testes på kommunal vei med begrenset trafikk i fase to så snart ny lov for selvkjørende kjøretøy er på plass.

I fase tre ønskes Forus-pendlere velkommen om bord når bussen skal kjøre i rute mellom de 3 000 bedriftene på næringsområdet Forus Nord.

Sikkerhet i høysetet

At passasjerer og personer som befinner seg i nærheten av den selvkjørende bussen skal være trygge, er aller høyeste prioritet og en forutsetning for å gjennomføre prosjektet.

For hver meter bussen kjører, fanger sensorer opp avstander til faste innretninger som bussen allerede har lært seg hvor er, som fortau, veiens bredde og lignende. Dersom noe avviker fra mønsteret bussen har lært seg, vurderer den risikoen, og kommer det nye objekter innenfor den innerste sikkerhetssonen, stopper bussen umiddelbart.

Ønsker du en digital prøvetur, anbefaler vi deg å ta en titt på denne filmen.

Ønsker du mer informasjon om den selvkjørende bussen, kan du kontakte følgende:

Linn Terese Marken, daglig leder Forus PRT
Mobil: 902 15 738 / E-post: linnterese@forusprt.com


Sist oppdatert : 10.01.2018