Raskere med båt enn med bil

1. januar 2019 startet Kolumbus og Norled opp med nye, mer miljøvennlige båtruter til og fra Byøyene. For første gang er det raskere å ta hurtigbåt enn bil mellom Stavanger og Hommersåk i ettermiddagsrushet. Se videobeviset her!

Se resultatet av kappløpet mellom bilen og hurtigbåten på Kolumbus' youtube-kanal!

– De nye rutene mellom Byøyene og Stavanger sentrum er utarbeidet for å gjøre sjøveien raskere enn bilen, sier administrerende direktør i Kolumbus, Odd Aksland.
– Vi har lagt om rutene, slik at ettermiddagsavgangene mellom Stavanger og Hommersåk vil bruke opptil 13 minutter kortere reisetid fra nyttår til glede for pendlerne, legger Aksland til.

Fram til nå har hurtigbåten mellom Stavanger og Hommersåk brukt 30 minutter. Fra 1. januar bruker hurtigbåten bare 17 minutter på samme strekning. For strekningen Uskekalven – Hommersåk ble det ikke noen endring i ruten, med unntak av endret rutetabell, mens overfarten for reisende mellom Stavanger og Uskekalven tar noe lengre tid.

– Vi vet at det å komme seg raskt og effektivt fram er en kritisk faktor for å få flere til å ta i bruk kollektivtransport, og derfor er ruteomleggingen gjort med bakgrunn i passasjerstatistikk. Vi har kortet ned reisetiden på den strekningen som er mest populær og har absolutt flest passasjerer, sier Aksland.

Mer miljøvennlige båter
Norled er operatør for de to båtene, Fjordsol og Fjordglimt, som skal gå til og fra Byøyene. Begge båtene har nylig vært inne og blitt bygget om til å få mer miljøvennlig fremdriftsmaskineri.
– Båtene har fått et eksosrensesystem som gjør at de går på en ny type drivstoff som heter fornybar diesel 2G marine. Det betyr at båtene nå tilfredsstiller de mest moderne krav til utslipp, klassifisert som Tier III, forteller regionsjef Bjørn Egil Søndenå i Norled.
Han legger til at det også er gjort ombygging slik at hurtigbåtene tilfredsstiller krav til universell utforming, samt at de har fått plass til flere passasjerer og sykler.


Sist oppdatert : 02.05.2019