Rapport om gratis kollektiv

På bestilling fra Kolumbus har Transportøkonomisk institutt (TØI) evaluert innføringen av gratis kollektivtransport for innbyggerne i Stavanger kommune.

Evalueringen viser at tiltaket førte til passasjervekst på minst elleve prosent og kan ha ført til noe mindre bilkjøring. Da tiltaket ble kjent, gikk Kolumbus hurtig i dialog med TØI for å sikre en evaluering. Rapporten som nå foreligger, viser 11 prosent økning per døgn i antall påstigninger i Stavanger etter innføringen av tiltaket når resten av Rogaland er kontrollgruppe. TØI har i tillegg sendt ut en spørreundersøkelse, som også viser økt bruk av kollektivtrafikk blant innbyggerne i Stavanger.

I tillegg viser studien en nedgang i bilbruken blant respondentene, men disse estimatene er mer usikre.

Her finner du hele rapporten: https://www.toi.no/publikasjoner/evaluering-av-gratis-kollektivtransport-article38494-8.html


Sist oppdatert : 11.12.2023