Omlegginger i Tananger

I disse tider skjer det viktige omlegginger for rute 9, X77 og N88 i Tananger-området. Fra og med mandag 19. august vil disse rutene ikke lenger følge Tanangervegen, men kjøre den nye kollektivaksen gjennom utbyggingsområdet fra Jåsund til Myklebust.

Nye holdeplasser
Omleggingen fører til at noen busstopp langs Tanangervegen legges ned. Samtidig opprettes flere nye holdeplasser langs den nye kollektivaksen, hvor bussen skal bli mer presis og ha flere avganger. Dette vil legge til rette for en høy andel kollektivreisende i området. De nye holdeplassene er dessverre ikke tilgjengelige i Google Maps enda, men holdeplasser som forblir operative får du informasjon fra å zoome inn på ditt område.

Kart som viser de nye holdeplassene (jpg)

Større passasjergrunnlag
Vi har forståelse for at omleggingen kan føles urettferdig for berørte innbyggere på Storemyr/Rodamyr, men har tro på at omleggingen er til det beste for flertallet i det lange løp.

Bakgrunnen for dette er at boligområdet som bygges i Jåsund-området, hvor kollektivtaksen skal gå, etter planen får flere husstander enn de nåværende boligområdene på Storemyr/Rodamyr. Det nye boligområdet får 3 800 husstander og rundt 10 000 innbyggere.

Flere aktører
Utbyggingen av kollektivaksen på Jåsund er et samarbeid mellom:

  • Sola kommune
  • utbygger
  • Statens vegvesen
  • Rogaland fylkeskommune
  • Kolumbus

Aksen er etablert for å sikre gode adkomstveier og et godt kollektivtilbud for de fremtidige boligområdene ved Jåsund og Myklebust.

Boligområdene forventes å være en stor bidragsyter til befolkningsveksten på Nord-Jæren i perioden fram mot 2040, og målet for samtlige aktører er at endringene av de gjeldende rutene vil bidra til et best mulig kollektivtilbud for flest mulig mennesker.

Første ledd i langsiktige planer
Kollektivaksen gjennom boligområdene fra Jåsund til Myklebust er første ledd i utviklingen av en sammenhengende kollektivakse mellom Rv509 og Tananger Ring.

Rutetabell som gjelder fra mandag 19. august:

Fra 19 aug - Rute 9 Stavanger - Tananger - Stavanger Lufthavn - Forus - Kvadrat - Sandnes.pdf

Fra 19 aug X77 Tananger - Sola - Forus - Kvadrat.pdf

Vi vil fortløpende legge ut rutetabellene etterhvert som de er ferdige.


Sist oppdatert : 18.10.2019