Ombordtillegg i hele Rogaland

Etter vedtak i fylkestinget ble det 20. juni innført ombordtillegg i hele Rogaland. Dermed vil de fleste spare penger ved å kjøpe billett på forhånd.

Når det er billigere å kjøpe billett på forhånd, vil flere gjøre det. Dermed går ombordstigningen kjappere, og risikoen for ran reduseres. Siden 20. juni har vi hatt regel om ombordtillegg i hele Rogaland, etter vedtak i Rogaland fylkesting.

Ombordtillegget er en ekstra avgift på 20 kroner (ti kroner for student og førstegangstjeneste) om du kjøper billett av sjåføren om bord på bussen eller toget. Til 20. juni har det kun vært ombordtillegg på Nord-Jæren og i Ryfylke sør, mens det nå gjelder over alt i Rogaland. 

Endringen 20. juni gjør også at barn, honnører og de som er svaksynte eller blinde med honnørkort fra Nav, slipper ombordtillegget.

På Nord-Jæren ble ombordtillegget innført allerede 1. januar 2016. Siden da har andelen kontantsalg om bord gått ned fra 69 til 18 prosent.


Sist oppdatert : 03.08.2020