Økt kapasitet hos Kolumbus

I uken før og uken etter 1. oktober øker Kolumbus kapasiteten på de travleste avgangene ved å hente inn ekstrabusser. Flere av disse er hvite.

– Vi setter inn 20 busser fra en operatør som ikke kjører for oss til vanlig. Disse vil være universelt utformet og ha rett ruteinformasjon i skiltkassen foran på bussen. Men de skiller seg altså ut ved å være hvite i stedet for grønne, og de vil ikke dukke opp på sanntidskartet vårt, forklarer administrerende direktør i Kolumbus Odd Aksland.

Øker kapasitet på enkeltavganger
Ekstrabussene vil alltid kjøre samtidig som en annen buss. De vil altså doble kapasiteten på en enkeltavgang som allerede eksisterer i rutetabellen, og vil ikke få en egen avgangstid. Husk at den hvite bussen fortsatt kan komme før den grønne, og at du derfor må holde øye med skiltkassen over frontvinduet på bussen for å vite hvor ruten går.

– Vi kan aldri vite helt sikkert, men innføringen av bompenger 1. oktober og enkeltbilletten for en krone taler for at vi vil oppleve en passasjerøkning i disse to ukene, forteller Aksland.

Justerer dag for dag
– Derfor har vi sett nøye på passasjertelling den siste tiden, og satt opp ekstrabusser på de avgangene hvor vi har merket størst økning i passasjerantall, legger direktøren til.

Kolumbus vil følge nøye med dag for dag, og flytte ekstrabussene til andre avganger om utviklingen i passasjertall krever det.

Totalt setter Kolumbus inn 31 ekstrabusser i de to ukene.
– Vi gjør dette for å minimere risikoen for at passasjerer blir forbikjørt av fulle busser, understreker Aksland.


Sist oppdatert : 23.10.2019