Nyttig å vite om skoleruter

Skal du ta en buss som kjører som skolerute, er det viktig å være oppmerksom på at ruten kan endres på kort varsel.

Skolerutene, altså bussene med en SK foran rutenummeret, vises både i sanntidssystemet vårt og i reiseplanleggeren. Samtidig er det viktig å huske at skolerutene er et tilbud for skoleelever, og de legges opp etter deres skolehverdag. Derfor kan skolerutene endre både trasé og rutetider på kort varsel.

  • Hvis alle skoleelevene har gått av før rutens planlagte endeholdeplass, og det ikke er andre passasjerer om bord, kan skolebussen avslutte turen uten å kjøre innom de siste holdeplassene. Vær oppmerksom på at ruten fortsatt vil vise i sanntidssystemet og reiseplanleggeren en stund etter at turen er avbrutt.
  • Skolerutene går ikke når skolene er stengt. For eksempel i ferier, på planleggingsdager og på turdager arrangert av hver enkelt skole.
  • Skoleelevene har førsterett på plassene om bord i skolerutene. Skulle det bli fullt om bord, ber vi deg overlate plassen til skoleelevene.

I skoleskyss-tilbudet vårt har vi også noe som heter skoleavganger. Det er avganger på vanlige ruter som er merket med fotnoten s. S-avganger går kun også på skoledager, og kan innstilles uten forvarsel dersom skolen holder stengt.

Dersom skolebussavganger kanselleres uten forvarsel og du blir over 20 minutter forsinket som følge av det, kan du kreve utlegg til annen transport erstattet gjennom vår reisegarantiordning. Les mer om reisegarantien her.


Sist oppdatert : 30.08.2021