Nytt år, nye priser

Fra 1. januar 2017 endres prisene på flere av billettene våre, både på buss og båt.

Etter nyttår setter vi ned prisen på Ungdomsbilletten fra 350 kr til 299 kr. I tillegg endrer vi på prisene på flere av de andre bussbillettene våre, unntatt 30- og 365-dagersbilletten, som koster det samme som i 2016. Nedenfor ser du en fullstendig oversikt over de nye billettprisene.

Dette koster bussbillettene fra 1. januar 2017

SonerEnkelt-
billett
 
24 timer7 dagerUngdoms-
billett
30 dager365 dagerKombi-
billett
1 sone 35 kr (18) 90 kr 270 kr 299 kr 700 kr 7 000 kr 2 050 kr
2 soner 65 kr (33) 140 kr 410 kr 299 kr 1 100 kr 11 000 kr 2 050 kr
3–5 soner 95 kr (48) 190 kr 560 kr 299 kr 1 500 kr 15 000 kr  

 

Tallene i parantes er prisen for enkeltbillett barn/honnør/student/vernepliktig.

Nærsone Haugesund 

I nærsonen i Haugesund koster enkeltbilletten 10 kr og 30-dagersbilletten 350 kr.

Dette koster båtbillettene fra 1. januar 2017

Hurtigbåt til Røvær

Priser til og fra Røvær (PDF)


Hurtigbåt i Ryfylke


Enkeltbillett hurtigbåt, voksen (PDF)

Enkeltbillett hurtigbåt, barn/honnør/student (PDF)

Periodebillett Ryfylke/Lysefjorden, voksen (PDF)

Periodebillett Ryfylke/Lysefjorden, barn/honnør/student (PDF)

 

Ferje og kombibåt

Ferje Vassøy (PDF)

Ferje Utsira

Kombibåt Lysebotn (PDF)

 


Sist oppdatert : 23.10.2019