Nye båtruter i Ryfylke

26. juni justerer vi rutetidene på noen av båtene i Ryfylke. Her er en oversikt over de viktigste forandringene.

Her ser du det nye ruteheftet for båtene i Ryfylke.

På de fleste rutene er det kun snakk om mindre minuttjusteringer, men det blir også gjort enkelte større endringer, spesielt på Saudaruten.

Ettersom ferjen mellom Ropeid og Sand er nedlagt, vil båten anløpe Ropeid og Sand i motsatt rekkefølge på enkelte hverdagsavganger. Endringen blir gjort for at pendlere og skoleelever skal ha mulighet til å reise med båt begge veier.

Båten fra Sauda kl. 14.00 på søndager anløper ikke lenger Hebnes og Foldøy, men går direkte fra Marvik til Jelsa og fortsetter deretter mot Stavanger. Båten anløper Judaberg kun dersom det er passasjerer som skal dit. Reisende fra Hebnes og Foldøy vil ha samme tilbud som tidligere mot Stavanger, ettersom Sandeidbåten nå anløper Hebnes og Foldøy på samme tidspunkt. Endringen gjøres fordi det ofte blir fullt på båten fra Sauda, mens det vanligvis er god plass på båten fra Sandeid.

Saudabåten som tidligere gikk fra Stavanger kl. 16.30 på søndager, går nå fra Stavanger ti minutter tidligere, kl. 16.20.

Båten fra Sauda kl. 14.00 på lørdager går innom Nedstrand kl. 15.20 på vei til Stavanger. Det betyr at båten anløper Jelsa før Foldøy og Hebnes på denne turen.

Nedstrand får et nytt anløp kl. 11.55 på lørdager av Saudabåten som går fra Stavanger kl. 10.30. Endringen blir gjort på oppfordring fra syklister som ønsker å sykle tur i nordfylket.

Vi gjør oppmerksom på at det også blir gjort mindre endringer på andre hurtigbåtavganger, så husk å sjekke din rute før 26. juni.

Ønsker du ikke å skrive ut rutene selv, kan du bestille et rutehefte og få det tilsendt i posten.


Sist oppdatert : 26.02.2018