Nå er Norges første selvkjørende buss i Stavanger

Kolumbus-bussen som skal kjøre deg rundt på Forus helt av seg selv, tar nå sine første kjøreturer under smartbykonferansen Nordic Ege Expo.

– Vi synes det er utrolig gøy at Norges første selvkjørende buss endelig er her. Det er revolusjonerende for kollektivtrafikken i Norge at vi nå tester denne type teknologi med formål om å sette bussen inn i ordinær rutetrafikk på Forus, sier Elisabeth Tostensen, kommunikasjonssjef i Kolumbus.

Sammen med Forus Næringspark og Forus PRT er Kolumbus i startfasen av et toårig pilotprosjekt. Den selvkjørende bussen skal kjøre i en bestemt trasé på Forus for å teste hvordan denne typen teknologi fungerer innen kollektivtrafikk.

– Målet er å finne ut hva teknologien kan gjøre for framtidens kollektivreisende. Kolumbus ønsker å bli de første i Norge til å sette selvkjørende busser i ordinær rutetrafikk, sier Tostensen.

 

Kolumbus' selvkjørende buss kjører prøveturer under smartbykonferansen Nordic Edge Expo.

Sikkerhet kommer først

At passasjerer og personer som befinner seg i nærheten av den selvkjørende bussen, skal være trygge, er aller høyeste prioritet og en forutsetning for å gjennomføre prosjektet.

– For hver meter bussen kjører, fanger sensorer opp avstander til faste innretninger som bussen allerede har lært seg hvor er, som fortau, veiens bredde og lignende. Dersom noe avviker fra mønsteret bussen har lært seg, vurderer den risikoen, og kommer det nye objekter innenfor den innerste sikkerhetssonen, stopper bussen umiddelbart, forklarer Tostensen.

Bussen befinner seg nå på smartymessen Nordic Edge Expos messeområde i Stavanger Forum, hvor alle som vil, får bli med på prøvetur 6.-7. oktober.

Prosjektet deles inn i tre faser

Neste steg i pilotprosjektet, som er delt inn i tre faser, er å teste bussen på et lukket område på Forus, fritt for annen trafikk. I fase to skal bussen testes på kommunal vei med begrenset trafikk, og i fase tre ønskes Forus-arbeidere velkommen om bord når bussen skal kjøre en bestemt trasé mellom de 3 000 bedriftene på næringsområdet.

– Vi ser for oss at Forus-folket kan bruke den selvkjørende bussen til å komme seg til og fra møter eller nærmere busstoppet for å ta bussen hjem, dersom de har et stykke å gå, sier Tostensen.

Den eneste som gjenstår før testingen av bussen kan settes i gang, er tillatelse fra Samferdselsdepartementet, som behandler Kolumbus’ søknad.

Film fra Nordic Edge Expo

I tillegg til den selvkjørende bussen viste vi fram flere framtidsrettede, digitale løsninger under Nordic Edge Expo. Filmen nedenfor viser deg både den selvkjørende bussen og de andre løsningene vi hadde med oss.

 


Sist oppdatert : 25.08.2017