Mindre ruteendringer fra mandag etter høstferien

Fra 17. oktober gjør vi mindre endringer på flere av rutene våre i hele Rogaland.

Rute 15

Ny rutetabell for rute 15

Rute 15 får en ekstra søndagsavgang tilpasset ferjen fra Kvitsøy. Den nye avgangen går fra Mekjarvik kl. 09.10 og er ved Harestadvika kl. 9.14. Skal du i retning Stavanger, kan du reise videre med rute 8. Som regel vil det være den samme bussen som går inn i rute 8, så bussbytte er vanligvis ikke nødvendig.

Rute 21

Ny rutetabell for rute 21

Avgangene kl. 07.09 og 07.39 fra Maudland får en s-markering som betyr at de kun går skoledager.

Rute 45

Ny rutetabell for rute 45

Flere ettermiddagsavganger får nye avgangstidspunkt. Sjekk rutetabellen.

Rute 48

Ny rutetabell for rute 48

Avgangene kl. 14.20 fra Stasjonen Ålgård går nå kl. 14.25. Avgangen kl. 20.00 flyttes til kl. 20.10.

Rute 57

Ny rutetabell for rute 57

Avgangen kl. 06.55 fra Nærbø stasjon går nå kl. 06.50.

Rute 58

Ny rutetabell for rute 58

Flere ettermiddagsavganger får nye avgangstidspunkt. Sjekk rutetabellen.

Rute 62

Ny rutetabell for rute 62

Avgangen kl. 15.35 fra Sandnes rutebilstasjon flyttes til kl. 16.00.

SK1902

Ny rutetabell for rute SK1902

Avgangen kl. 07.25 fra Nordsjøveien får nye passeringstider: Sannarnes kl. 07.30, Sirevåg kl. 07.40, Brusand kl. 07.50 og Ogna skule kl. 07.52.

SK1903

Ny rutetabell for rute SK1903

Avgangen kl. 07.30 fra Brusali får nye passeringstider: Torshammeren kl. 07.45, Brusand kl.  07.50 og Ogna skule kl. 07.57.

SK1910

Ny rutetabell for rute SK1910

Avgangene kl. 07.37 fra Fosse og 14.00 fra Nærbø skole slettes. Nye avganger opprettes kl. 07.30 fra Fosse og kl. 14.00 fra Bø skule.

SK2001

Ny rutetabell for rute SK2001

Avgangen kl. 07.50 fra Øksnevadporten flyttes til kl. 07.55.

SK2103

Ny rutetabell for rute SK2103

Avgangen kl. 07.56 fra Sikvaland flyttes til kl. 07.40.

SK2104

Ny rutetabell for rute SK2104

Avgangen kl. 07.55 fra Garborgveien flyttes til kl. 07.45.

Rute 81

Ny rutetabell for rute 81

Avgang kl. 06.00 fra Egersund rutebilstasjon flyttes til kl. 05.53.

Avgang kl. 06.07 fra Rinnan snuplass med flyttes til kl. 06.00.

Rute 83

Ny rutetabell for rute 83

Avgang kl. 06.17 fra Egersund rutebilstasjon flyttes til kl. 06.10.

Rute 85

Ny rutetabell for rute 85

Avgang kl. 14.15 fra Egersund rutebilstasjon flyttes til kl. 14.00.
Avgang kl. 14.40 fra Hestnes flyttes til kl. 14.25.

Rute 89

Ny rutetabell for rute 89

Flere ettermiddagsavganger får nye avgangstidspunkt. Sjekk rutetabellen.

Rute 93

Ny rutetabell for rute 93

Flere ettermiddagsavganger får nye avgangstidspunkt. Sjekk rutetabellen.

Rute 96

Ny rutetabell for rute 96

Avgangene kl. 15.30 fra Lagård (mandag, tirsdag, torsdag) og 14.05 fra Egersund rutebilstasjon (onsdag, fredag) erstattes av én ny avgang kl. 14.35 fra Egersund rutebilstasjon (alle ukedager).

Rute 98

Ny rutetabell for rute 98

Flere ettermiddagsavganger får nye avgangstidspunkt. Sjekk rutetabellen.

Rute 99

Ny rutetabell for rute 99

Flere ettermiddagsavganger får nye avgangstidspunkt. Sjekk rutetabellen.

SK0110

Ny rutetabell for rute SK0110

Ny avgang fra Nonsfjellveien kl. 08.06 alle skoledager.

SK0117

Ny rutetabell for rute SK0117

Avgangene kl. 15.30 (mandag, tirsdag, torsdag) og 14.10 (onsdag, fredag) erstattes av én ny avgang kl. 14.40 alle ukedager.

SK 1111

Ny rutetabell for rute SK1111

Avgangene kl. 15.50 og 15.05 (kun onsdag, fredag) fra Helleland skole erstattes av én ny avgang kl. 15.05 alle ukedager.

SK1204

Ny rutetabell for rute SK1204

Ny avgang kl. 15.15 fra Eide.

SK1401

Ny rutetabell for rute SK1401

Avgangene kl. 15.00 (onsdag, fredag) og 16.10 (mandag, tirsdag, torsdag) fra Malmei erstattes av én ny avgang kl. 15.25 alle ukedager.

SK1408

Ny rutetabell for rute SK1408

Avgangene kl. 14.35 fra Slettebø (onsdag, fredag) og kl. 15.55 fra Vikeså (mandag, tirsdag, torsdag) erstattes med én ny avgang kl. 15.05 fra Vikeså alle ukedager.Rute 8

Ny rutetabell for rute 8

Traseen på turen fra Udland mot Stangeland kl. 07.05 kjører riksvei 47 istedenfor Asadalveien.

Rute 59

Ny rutetabell for rute 59

Alle turene fra Sand starter ett minutt tidligere enn før.

Rute 60

Ny rutetabell for rute 60

Avgangen fra Etne, som til nå har gått kl. 18.15, vil gå kl.18.20.

Returen fra Haugesund, som til nå har gått kl. 19.45, vil nå gå kl.19.50.

Avgangen fra Ølen kl. 05.35, kjører innom Amanda, og ankommer holdeplassen der kl. 06.26.

Rute 61

Ny rutetabell for rute 61

Avgangen som har gått fra Vikedal kl. 06.30 til Øvrabø, starte kl. 06.25.

Avgangen som har gått fra Ølen kl.  20.45 til Sauda, vil starte kl. 20.50.

Avgangen fra Ølen, som har passert Ølmedal kl. 07.05, vil passere Ølmedal kl. 07.00.

Rute 65

Ny rutetabell for rute 65

Sauda ungdomsskole justerer timeplanen, og avgangen som hittil har gått kl. 14.00 på onsdager, vil nå gå kl. 14.55.

SK4621

Ny rutetabell for rute SK4621

Avgangen fra Sundfør, som til nå har kjørt kl. 07.35, vil nå kjøre kl. 07.25.

Rute 104

Ny rutetabell for rute 104

Bussen kl. 06.20 fra Hjelmelandsvågen til Tau får ny avgangstid kl. 06.15.

Bussen kl. 07.28 fra Randøykrysset flyttes tilbake til kl. 07.25.


Sist oppdatert : 25.08.2017