Lovforslag for selvkjørende buss

– I dag har vi lagt fram lovforslag om å tillate uttesting av denne type kjøretøy på offentlig vei, fortalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han besøkte Kolumbus’ selvkjørende buss på Forus på fredag.

– Det er et viktig skritt videre for å se på hvordan vi kan la det bli et supplement til dagens buss- og båttilbud. Rett og slett gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv. Det skjer utrolig mye spennende innenfor denne teknologien nå, fortsatte han.

Nå har den selvkjørende bussen som Kolumbus, Forus PRT og Forus Næringspark tester, kjørt i 200 timer på lukket område. Neste fase handler om testing på vei med begrenset trafikk.

– Sveriges nye lover sier at det alltid må være en fører med. Vårt rammeverk er mer generelt, og vil være varig i uoverskuelig framtid. Gjennom et nytt lovforslag så gjør vi det mulig å ta et skritt nærmere framtiden. Det gleder vi oss til, sa Solvik-Olsen.

– Jeg er usikker på om folk kommer til å kjøpe selvkjørende kjøretøy til privat bruk, men jeg tror i enda større grad at folk vil bli kunder av Kolumbus som kan drifte et slikt system. Folk reiser mye langs faste ruter, og her kan selvkjørende kjøretøy bidra, la ministeren til.

Se en video om den selvkjørende bussen.


Sist oppdatert : 25.08.2017