Kolumbus og Nuart

På denne siden finner du en oversikt over alle bussene med Nuart-design i Kolumbus.

Ernest Zacharevic

Litauiske Ernest Zacharevic hyller barns evne til å leke og finne utfordringer i de fleste situasjoner med sitt lekne bussdesign. Han har også hentet inspirasjon fra den nederlandske kunstneren Piet Mondrian, som er kjent for sin verk bestående av rektangulære former av rødt, gult, blått eller svart, skilt fra hverandre av tynne, svarte linjer.

Add Fuel

I sitt design har portugisiske Add Fuel brukt elementer fra tradisjonelt portugisisk flisedesign kombinert med rosemalingsmønstre fra Rogaland.

Martin Whatson

Martin Whatson er kjent for å binde sammen ulike materialer, bakgrunner, motiver og menneskelig interaksjon. Det har han også gjort med gatekunstbussene, hvor mannen som finnes i designet, avdekker en munter og fargerik buss under en grå og kjedelig betongbuss.

Hama Woods

Hama Woods’ verk viser ærbødighet overfor naturen og oppfordrer mennesker til å tenke over konsekvensene av valgene man tar.

Ampparito

Flettekurven representerer det kollektive samholdet bussen gir. Bussen handler om relasjoner. Mennesker som sitter, prater, dytter, klemmer, rømmer, deler, unnviker, klemmer, vokser, utvikler seg og samhandler.

Jaune

Designet er velkjent for mange som har gått langs gatene i Stavanger Øst. På nettsidene sine skriver Jaune at kunsten med utgangspunkt i rengjøringspersonell i bybildet er basert på erfaringen han selv har i dette yrket.
Til tross for at de utfører en viktig samfunnsoppgave i selvlysende refleksvester, havner de fort i bakgrunnen i bybildet og blir nesten usynlig for mange. I 2011 begynte Jaune å plassere disse arbeiderne rundt på vegger og andre installasjoner i mer eller mindre absurde situasjoner, og de som skulle holde orden i byen ble plutselig kilden til kaos.

Icy og Sot

Plastforsøpling av havet er inspirasjonen bak de unge kunstnerbrødrene Icy og Sots design.
Det kommer stadig rapporter fra ulike steder i verden om hvaler som strander med mye plast i kroppen. Nettopp disse bildene er bakgrunnen for bussdesignet til Icy og Sot, som høstet inspirasjon under et nylig opphold på Utsira.
Icy og Sot er to brødre fra Iran som har bosatt seg i New York. Herfra illustrerer de sosiale og politiske temaer gjennom veggmalerier og installasjoner.

M-City

Mariusz Waras, kjent som M-City, er en polsk artist som har høstet applaus for hans storskala veggmalerier med industrielt tema. Han henter inspirasjonen fra fabrikkene, kraftstasjonene, pipene og kranene som dominerer stedet han er fra.

Andreco

I disse klimaendringstider trenger miljøet nye symboler. Vi er i århundret med miljøkrise og kunsten til Andreco påvirkes av det. Han henter inspirasjon fra forholdet mellom mennesker og natur, samt mellom bebygde områder og naturområder.


Sist oppdatert : 18.10.2019