Justerte billettpriser i 2024

1. januar 2024 justeres prisene på alle billettene unntatt ungdomsbilletten og kombibilletten.

Fra 1. januar 2024 blir dette de nye billettprisene (2023-priser i parentes):

Sone Voksen enkelt-billett Rabatt enkelt-billett 24-timers-billett 7-dagers-billett 30-dagers-billett 365-dagers-billett HJH-billett Kombi-billett U23-billett
1 45 (42) 23 (21) 100 (85) 310 (300) 680 (630) 6800 (6300) 565 (555) 2350 (2350) 299 (299)
2 80 (77) 40 (39) 190 (135) 450 (440) 1080 (1030) 10800 (10400) 865 (855)   299 (299)
3 115 (112) 58 (56) 280 (185) 590 (580) 1480 (1430) 14800 (14300) 1165 (1155)   299 (299)

* Prisene for 24-timers-, 7-dagers-, 30-dagers- og 365-dagersbilletten er for voksen. Rabatterte (barn, honnør, student og vernepliktig) er halv pris.

Prisen for nærsonebilletten i Haugesund og Egersund øker fra 15 til 20 kroner.

Andre endringer

  • Aldersgrensen for barn på andre båtruter enn Byøyene/Hommersåk endres så det blir likt for alle båtruter fra Kolumbus: alle under seks år reiser gratis, mens barn fra seks til 17 år betaler barnetakst.
  • Ungdomsbilletten endrer navn til U23-billetten, og nedre aldresgrense frafaller. Dette betyr at alle under 23 år kan kjøpe billetten, som gir fri bruk av buss, båt og lokaltog i hele Rogland for 299 kroner per måned.

Sist oppdatert : 02.01.2024