Justerte priser i 2023

1. januar 2023 justeres prisene på alle billettene unntatt ungdomsbilletten og nærsonebillettene i Haugesund og Egersund.

Fra 1. januar blir dette de nye billettprisene (2022-priser i parentes):

Sone Voksen enkelt-billett Rabatt enkelt-billett 24-timers-billett 7-dagers-billett 30-dagers-billett 365-dagers-billett HJH-billett Kombi-billett Ungdoms-billett
1 42 (41) 21 (21) 85 (60) 300 (290) 630 (600) 6300 (6000) 555 (515) 2350 (2300) 299 (299)
2 77 (76) 39 (38) 135 (110) 440 (430) 1030 (1000) 10300 (10000) 855 (815)   299 (299)
3 112 (111) 56 (56) 185 (160) 580 (570) 1430 (1400) 14300 (14000) 1155 (1115)   299 (299)

* Prisene for 24-timers-, 7-dagers-, 30-dagers- og 365-dagersbilletten er for voksen. Rabatterte (barn, honnør, student og vernepliktig) er halv pris.

Prisen for nærsonebilletten i Haugesund og Egersund forblir på 15 kroner.


Sist oppdatert : 09.01.2023