Hybridrekord på Røvær

Fra 2019 blir Røvær utenfor Haugesund det første stedet i Norge med hybride hurtigbåter i ordinær rutetrafikk.

Onsdag ble det klart at Norled har vunnet anbudet om å trafikkere strekningen Haugesund – Røvær - Feøy.

– De nye hurtigbåtene vil bruke både strøm og diesel som drivstoff, og vi vil se en betydelig reduksjon i utslippene, sier en stolt Odd Harald Aksland, administrerende direktør i Kolumbus.

Båtene som trafikkerer strekningen i dag går utelukkende på diesel. De nye fartøyene til Norled vil ha en hybrid løsning som nesten halverer dieselforbruket. Båtene vil i hovedsak benytte elektrisk drift nær land.

– Kolumbus har et mål om å gjøre alle våre transportmidler fossilfrie innen 2024, og da må vi gjøre en jobb både på land og på sjøen. Dette er et viktig skritt i riktig retning, forklarer Aksland.

Det vil i ny kontrakt med Norled være samme ruteproduksjon som dagens operatør Røverfjord AS utfører.
Alle ansatte fra dagens hurtigbåter får tilbud om å bli med over på de nye fartøyene. De nye fartøyene har en tilgjengelig kapasitet på 85 personer.

Nytt for ruten fra 2019 er muligheten til å bestille anløp på Vibrandsøy.


Sist oppdatert : 25.08.2017