Hurtigbåten mellom Haugesund og Stavanger legges ned

Grunnet lave passasjertall legges Haugesundsruten ned fra nyttår. Fra samme dato utvider Kystbussen sitt tilbud på strekningen.

Passasjertallet på Haugesundsruten har sunket med 61 prosent så langt i 2014, sammenlignet med de første ni månedene i 2013. Mens hurtigbåten i perioden januar til september 2013 fraktet 56.756 passasjerer, fraktet vi i samme periode i år 22.125 passasjerer.

 
Dyr i drift

Passasjernedgangen har medført en inntektssvikt på ruten. I 2013 betalte Kolumbus i gjennomsnitt 200 kroner per passasjer på Haugesundsruten, mens vi de første ni månedene i 2014 betalte 516 kroner per passasjer.

– Så langt i år har vi betalt 14,7 millioner kroner i driftskostnader, mens billettinntektene i samme periode har vært på 3,3 millioner. Det vil si at ruten har gått med et underskudd på 11,4 millioner. Med slike tall lar det seg dessverre ikke gjøre å opprettholde driften, sier Odd Aksland, direktør i Kolumbus.

 
Godt busstilbud

I forbindelse med nedleggelsen av hurtigbåtruten har Kolumbus vært i dialog med Kystbussen, som har vedtatt å utvide sitt tilbud fra nyttår. Det betyr at Kystbussen forlenger fire av sine avganger slik at de går til/fra Forus nord ved Solasplitten via SUS og UiS. De svinger også oppom Bergjekrysset på Rennesøy. Dette gjelder avgangene fra Haugesund kl. 05.30 og 06.00, og fra Forus kl. 15.30 og 16.30.

– Avgangstidene er lagt opp slik at de skal passe for pendlerne, og vi har en festeanordning bak på bussen med plass til to sykler slik at passasjerene kan sykle det siste stykket til jobb eller hjem, forklarer Mathias Højsgaard, daglig leder i Boreal Travel AS.
Rute X10 fra Skudenes blir samtidig bedre tilpasset Kystbussens avgangstider. Klikk her for å se den nye rutetabellen for rute X10.

 
Rimelig reise

Hurtigbåten har hatt kortere reisetid enn bussen, mens bussen har vært rimeligere. Mens et 30-dagers Periodepass på hurtigbåten mellom Stavanger og Haugesund koster 4.692, koster månedskortet på Kystbussen 3.780 kr. Prisen på månedskortet baseres på reisens lengde, så et månedskort mellom Rennesøy og Forus vil koste mindre. Ønsker du å reise med ordinær rutebuss for å komme deg til Kysbussen eller Bus4Yous startsted, eller videre fra endeholdeplassene, koster Kolumbus’ Flexipass 640 kroner. Bus4You er på lik linje med Kystbussen et privat busselskap med flere daglige avganger mellom Haugesund og Stavanger.

 

Refusjon av Periodepass

Dersom du ikke får brukt opp Periodepasset ditt som følge av nedleggelsen av Haugesundsruten, tilbakebetaler vi restsummen. Summen baseres på antall dager som er igjen på kortet. Søk om refusjon via vårt refusjonsskjema.


Sist oppdatert : 25.08.2017