HentMeg i Sauda

1. juli endres busstilbudet i Sauda og en ny transporttjeneste innføres. Vi henter deg der du er og kjører deg dit du skal, og det til busspris.

– I Sauda har vi til nå hatt svært få passasjerer per avgang på de ulike bussrutene. Da vi skulle ut med et nytt anbud for Ryfylke Nord, bestemte vi oss for å tenke nytt. Resultatet ble HentMeg, sier driftsleder for blant annet Ryfylke i Kolumbus, Lise Eva Hegre.

HentMeg er det første av sitt slag i Rogaland, og er en helt ny måte å tenke kollektivtrafikk på. Du bestiller transport på nett eller telefon, går utenfor hjemmet til avtalt tid og går om bord i en bil eller minibuss. Der sitter det gjerne andre passasjerer som har hoppet på før bilen kom til deg. Du betaler vanlig busstakst, og fraktes der du ba om i bestillingen. På veien kan bilen plukke opp og sette av andre passasjerer.

– I stedet for å kjøre statiske bussruter nesten uten passasjerer på, mener vi det vil være mye mer fornuftig både økonomisk, trafikkmessig og tidsbesparende å tilby et mer individualisert transporttilbud. Vi har stor tro på at HentMeg også kan fungere andre steder i Rogaland hvor vi har ansvar for mobilitetstilbudet, og vi vil følge spent med på erfaringene vi gjør oss i Sauda, forklarer Hegre.

Hvordan virker HentMeg?

  • Bestill henting her på nettsiden eller på tlf. 51 92 52 00. Jo tidligere du bestiller, jo større sjanse er det for at du blir hentet akkurat når du ønsker. I starten har vi én bil tilgjengelig, og opererer etter første person til mølla-prinsippet.
  • Forutsatt ledig kapasitet, vil en bil hente deg til avtalt tid med et slingringsmonn på pluss/minus 15 minutter.
  • Du får beskjed per sms kort tid før henting med mer eksakt tidspunkt. Du kan også følge bestillingen din på nett.
  • Betal med appen Kolumbus Billett, Kolumbuskort med gyldig kvittering eller kontant om bord.
  • Er det flere som skal samme vei som deg, plukker vi dem opp på veien.
  • HentMeg er tilgjengelig i området som er merket på kartet over (gjelder både henting og destinasjon) mellom kl. 9–14 og 16.30–20 på ukedager, og fra kl. 10 til 15 på lørdager.

Slik endres det ordinære busstilbudet i Sauda

Husk å sjekke reiseplanleggeren for å være sikker om du skal ta rutebuss.

Ruter som legges ned:

Rutene 153, 154 og 155 legges ned.

Ruter som endres:

Rute 150
Nye avganger fra Sauda lørdag og søndag.

Avgangen fra Ølen klokka 16:50 har i dag problemer med å nå båten fra Ropeid 17:40, og vil derfor nå gå 16:45.

Rute 151
Flere avganger, og noen endringer i avgangstidene.

Rute 152
Avgangen fra Marvik kai til Hebnes klokka 14:40/14:45 blir bestillingstur på skolefridager, i tillegg til at den går fast på skoledager.

Rute 160
Noen flere avganger på hverdagene, og noen færre på søndagene. Litt justeringer i noen rutetider.

Rute 162
Avgangene som kjører til og fra hurtigbåten på Bogsund kai er flyttet over til rute 165.

Rute 163
Morgenavgangene endres til å gå som bestilling. På skolefridager kan bussen bestilles til Sand. På skoledager kan tur bestilles til Erfjord skole, der en kan bytte til rute SK3426. Returen fra Sand er bestillingsbuss heile året.

Rute 164
Ingen endringer.

Rute 165
Ny rute som har turene fra rute 162 som kjørte til og fra hurtigbåten på Bogsund kai.

Rute SK3412
Endring av sluttid ved Vinjar skole, samt ny midtskyss. Det bor ingen elever ved Hetlelid. Rute går fra/til Fjellberg. Retur kl.14.30/14.45 fra Mo kryss slettes, siden det ikke bor elever her som trenger tilbudet.

Rute SK3414
Ikke behov for at ruten kjører til Vela, verken på tur eller retur. På tur brukes skyss fra Erfjord (rute SK3426). På retur kan rute SK3426 eller 151 nyttes. Justerte kjøretider.

Rute SK3418
Den samme bussen skal kjøre både rute SK3416 og SK3418. Avgangstid fra Nesflaten skule blir derfor endret fra 13:20 og 14:20 til 13:40 og 14:40.

Rute SK3419
Endring av sluttider ved Vinjar skole pga. av femdagersuke for småskolen, samt ny midtskyss på onsdag kl. 12.40. Skyssen termineres ved Mo kryss (krysset mot Gullingen). Kjørte tidligere til Foss kryss.

Rute SK3509
Ny skolerute som erstatter skoleturene på rute 153.

Rute SK3510
Tur fra Sauda vgs. justeres til å starte fra Eramet 15.17, og fortsetter deretter som vanlig fra Sauda vgs. 15.20. Tur fra Birkeland starter 15.15 som i dag, 15.20 på Sauda vgs., 15.22 Skulegata, Sandvikdalen 15.30, og videre som vanlig. Det blir dermed tur til Sandvikdalen ukedag 124. Turene kjører ikke via Saudasjøen, men via Fv520.

Rute SK3511
Endre trasé morgen i Sauda: Kjører til Austerheim øst, som i dag. Deretter tilbake fv715 til Saudaveien, innom ungdomsskolen, og videre til Risvoll. Retur samme trase, pluss at den går innom rundkjøringa ved Austerheim skule.

Rute SK3512
Endret rutetrase morgen og ettermiddag til Sauda ungdomsskole. Tur 07.08, fremjusteres til 07.03. Trasé i Sauda: Rv. 520, fv. 715 (Kastfossvegen), Austreimsvegen, Åbødalsvegen, Coop og til Sauda ungdomsskole. Retur ettermiddag 14.00/14.55 likt som i dag.

Rute SK6018
Ny skolerute fra Skipavåg til skolene på Imsland og i Vikedal.


Sist oppdatert : 18.06.2018