Betaling med Kolumbuskort på ferje

Fra 1. januar 2021 kan du betale med Kolumbuskort og Autopass ferjekort for nordre del av Ryfylkeferjen og for Finnøyferjen.

Dette er betalingsmidlene som er tilgjengelige fra nyttår: 

  • Reisepenger på Kolumbuskort (17 % rabatt for person, 50 % rabatt for kjøretøy). 
  • Bedriftskonto tilknyttet Kolumbuskort (17 % rabatt for person, 40 % rabatt for kjøretøy). 
  • Autopass-ferjekort (17 % rabatt for person, 40 % rabatt for kjøretøy med bedriftsavtale, 50 % rabatt for kjøretøy med privatavtale). 
  • Forhåndsbestilling via billetter.kolumbus.no (rabatt avhenger av betalingsmåte). 
  • Bankkort (ingen rabatt). 

Det er også mulig å bruke reisepenger med reisekort fra følgende kollektivselskap om bord: Ruter, AKT, VKT, Fram, Innlandskortet, Østfold kollektivtrafikk, Nordland og Tromskortet. 

Hva er nordre del av Ryfylkeferjen?

Nordre del av Ryfylkeferjen består av kaiene Judaberg, Helgøy, Nord-Hidle, Nedstrand, Hebnes, Foldøy og Jelsa.


Sist oppdatert : 22.04.2021