Først i Norge på trafikkert vei

Kolumbus har som første aktør i Norge fått tillatelse fra Vegdirektoratet til å kjøre selvkjørende buss på trafikkert vei. Bussen skal etter planen begynne rutetrafikk på Forus i juni 2018.

– Dette er svært, fordi det tar oss et skritt videre i det å levere bedre transporttjenester for folk flest. Det at Kolumbus selv har definert seg som et mobilitetsselskap, og ikke bare et busselskap, det symboliserer jo det dette egentlig handler om, sa samferdselsminister Ketil Solvik Olsen til de frammøtte på Forus Nord fredag 11. mai.

Første og siste kilometer
Kolumbus har fått tillatelse til å kjøre bussen på en strekning mellom Tvedt-senteret og Forus Sportssenter på Røyneberg. Omtrent 30 000 arbeidstakere jobber nær denne strekningen. Bussen må alltid ha med en sertifisert ansatt som kan bremse om det skulle oppstå en nødsituasjon, og den kan frakte maks seks passasjerer og kjøre maks 12 kilometer i timen i denne første fasen i reell trafikk.

– Vi har et godt busstilbud mange steder i dag, men det kan bli enda bedre. Spesielt de spaserturene på den første og siste kilometeren. Det er gjerne en av sperrene folk har for å reise kollektivt. Målet må være at vi skal hente folk der de er og levere dem dit de skal, uten at de må betale drosjepris for det, og uten at du trenger å eie eller leie din egen privatbil. Da ser vi at teknologien har tatt lange skritt videre i løpet av kort tid, fortsatte en tydelig fornøyd samferdselsminister.

– I gode hender
Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal mottok vedtaket lagret på en minnepinne formet som en buss, og svarte med å takke for tilliten:
– Det er typisk å velge Rogaland til et slikt prosjekt, for her er en vant til å snu seg fort rundt, en er vant til å være framoverlent og gå inn i ny teknologi og prøve ut nye løsninger. Det at du gir oss denne tilliten, og ikke minst Kolumbus, som er en mobilitetsaktør som og blir lyttet til nasjonalt nå, er god bekreftelse på at nå er dette i gode hender.

På bildet fra venstre: Ole Ueland (ordfører i Sola kommune), Grethe Skundberg (kommunikasjonssjef i Kolumbus), Ketil Solvik Olsen (samferdselsminister) og Solveig Ege Tengesdal (fylkesordfører).


Sist oppdatert : 11.05.2018