Færre avganger mellom Stavanger og Haugesund

Haugesundsrutens 19.20-avgang fra Haugesund og 21.00-avgang fra Stavanger går sine siste turer fredag 26. september.

Det betyr at Haugesundsruten fra og med mandag 29. september får fire daglige avganger mellom Haugesund og Stavanger, istedenfor seks. Siste avgang fra Haugesund vil nå gå kl. 13.40, mens siste avgang fra Stavanger blir kl. 16.45.

- Vi opplever at det er spesielt disse avgangene, i tillegg til morgenavgangene, som benyttes av pendlerne, sier Odd Aksland, direktør i Kolumbus.

Gode alternativer

For de som må reise mellom Stavanger og Haugesund på kveldstid, er Kystbussen og Bus4You gode alternativer.

- Vi anbefaler dem som egentlig ville reist med Haugesundsrutens kveldsavganger, å nå reise med Kystbussen fra Stavanger kl. 20.45 eller 22.00 og fra Haugesund kl. 19.25, sier Aksland, og legger til at Kystbussen og Bus4Yous enkeltbilletter faktisk er billigere enn enkeltbillettene med Haugesundsruten.

Mer om Kystbussens rutetilbud.

Mer om Bus4Yous rutetilbud.

Dyre avganger

Reduksjonen i tilbudet gjøres som følge av inntektssvikt på ruten.

- Avgangene er noen av våre dyreste avganger å drifte, og det er svært få som benytter seg av dem. Det kan variere fra et par til rundt ti passasjerer på disse avgangene, forteller Aksland.

I 2013 betalte Kolumbus i gjennomsnitt 165 kroner per passasjer på Haugesundsruten, mens de i første halvdel av 2014 betalte 642 kroner per passasjer.

- Disse tallene viser at passasjerantallet har sunket kraftig fra i fjor, sier Aksland.

Hele ruten legges ned

Tidligere i år ble det vedtatt at hele Haugesundruten legges ned 1. januar 2015, som følge av passasjersvikt.

- Det var derfor naturlig for oss å kutte i denne ruten når vi først måtte gjøre innsparinger. Vi håper folk venner seg til dette, sier Aksland.

Det jobbes med å sikre bedre korrespondanse mellom Kolumbus’ ruter på Haugalandet og ekspressbussene, slik at pendlernes tilbud ivaretas når hele ruten legges ned.

Refusjon av Periodepass

Dersom du ikke får brukt opp Periodepasset ditt som følge av reduksjonen i antall avganger, tilbakebetaler vi restsummen. Summen baseres på antall dager som er igjen på kortet.  Søk om refusjon via vårt refusjonsskjema.


Sist oppdatert : 25.08.2017