EU-millioner til el-båt

Rogaland fylkeskommune vant fram i konkurranse med over hundre andre og landet 110 millioner kroner fra EU til utviklingen av neste generasjons hurtigbåt.

Den nye helelektriske hurtigbåten skal driftes av Kolumbus og settes i drift på ruten mellom Stavanger, Hommersåk og Byøyene innen 2022. Etter planen skal båten ha plass til 150 passasjerer og 20 sykler. Den skal kunne holde en fart på 23 knop. Illustrasjonen over er kun et utgangspunkt, og det er ikke sikkert båten vil se slik ut.

– Jeg er stolt over at vi får støtte fra EU. Det er en viktig og stor annerkjennelse av vårt samarbeid med industriklyngen og Kolumbus for å utvikle en nullutslipps passasjerbåt. Det betyr at Rogaland, Vestlandet og Norge, med fylkeskommunen i spissen, kan bli verdensledende for utvikling av denne type teknologi. Dette er et stort bidrag for å redusere klimautslipp, et satsingsområde, også for fylkeskommunen, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Norsk næringsklynge
Dette er et av de største beløpene som er delt ut til ett enkelt prosjekt i EUs forskningsprogram Horisont2020, og prosjektet skal revolusjonere norsk produksjon av nullutslippsfartøy. Initiativet til prosjektet kommer fra næringsklyngen NCE Maritime CleanTechRogaland fylkeskommune er partner i klyngen, og vil, som eier av hurtigbåtsambandet og bestiller av transporttjenester, være prosjektkoordinator. Båten skal bygges av det norske verftet Fjellstrand.

Prosjektet får også støtte av Forskningsrådet og Innovasjon Norge.
– Forskningsrådet er imponert og stolt av Rogaland fylkeskommune og NCE Maritime CleanTech som har lykkes med å nå opp i konkurransen om høythengende EU-midler. Her er det kun de beste i Europa som når opp. Mange miljøer i Norge er i toppklasse, både i offentlig sektor og næringsmiljøer. Vi oppfordrer flere til å følge Rogalands eksempel for samarbeid, sier Forskningsrådets internasjonale direktør Kristin Danielsen.


Sist oppdatert : 31.01.2018