Endringer i båttilbudet fra nyttår

Her finner du en oversikt over de største endringene som skjer i båttilbudet fra og med 1. januar 2015.

Se det nye ruteheftet for hurtigbåt Ryfylke (PDF).

Se den nye rutetabellen for Stavanger – Kvitsøy hurtigbåt (PDF).

Se den nye rutetabellen for Stavanger – Lysebotn kombibåt (PDF).

Se den nye rutetabellen for Stavanger – Fisterøyene – Judaberg kombibåt (PDF).

 

 • Haugesundsruten legges ned.

 

 • 16.05-avgangen fra Stavanger til Kvitsøy går kl. 16.45.

 

 • Avgangen kl. 15.15 fra Stavanger til Judaberg innstilles. Passasjerer som tidligere reiste til Talgje, Fogn og Judaberg med denne avgangen, kan ta Saudabåten kl. 15.30. Til tross for at avgangen går 15 minutter seinere fra Stavanger, ankommer båten Judaberg bare fem minutter seinere enn tidligere. Denne båten går ikke innom Tau.

 

 • Reisende til Tau kan benytte seg av ferje fra Stavanger. Aktuelle avganger er kl. 14.40, 15.20 og 15.45.

 

 • Reisende fra Tau til Stavanger, som vanligvis har reist med hurtigbåten kl. 15.35, må nå reise med ferje. Aktuelle ferjeavganger er kl. 15.20 eller 16.00. Dette er fordi hurtigbåten som tidligere gikk til Stavanger, nå snur på Tau og går tilbake til Judaberg.

 

 • 23.00-avgangen fra Stavanger til Nesheim/Hebnes torsdag–lørdag får fast anløp på Tau kl. 23.20.

 

Se avgangstidene for ferjene mellom Stavanger og Tau på Norleds hjemmesider.

 

 • Hurtigbåten fra Stavanger til Judaberg får en ekstra rundtur på fredager, med avgang kl. 16.55 fra Stavanger. Avgangen går via Brimse, Talgje og Fogn, og båten er på Judaberg kl. 17.40.

 

 • Hurtigbåten til Judaberg med avgang fra Nesheim kl. 17.50 mandag-torsdag via mellomsteder, innstilles. Dette gjøres fordi båten nå fortsetter fra Nesheim til Jelsa, Foldøy og Hebnes som pendlerrute for pendlere i Suldal. Reisende som før hadde dette tilbudet mot Judaberg, henvises til Saudabåten med ankomst Nesheim 18.30

 

 • Avgangen kl. 12.00 fra Stavanger til Sandeid på fredager går kl. 11.20 med retur kl. 13.20. 18.15-avgangen fra Stavanger til Sandeid fredager går kl. 18.30 med retur kl. 20.10.

 

 • Nytt pendlertilbud fra Suldal: Det settes inn en ny avgang, med oppstart fra Hebnes kl. 05.20. Hurtigbåten går innom Foldøy og Jelsa, før den ankommer Judaberg kl. 06.15. På Judaberg er det båtbytte, og hurtigbåten ankommer Stavanger kl. 07.05. Dette innebærer at det vil være mulig å pendle fra Suldal kommune og være på arbeid på Forus før kl. 08.00.

 

 • Nytt kveldstilbud til Jelsa, Foldøy og Hebnes: Fredag og lørdag vil hurtigbåten med avgang fra Stavanger kl. 23.00, som tidligere stoppet på Nesheim, fortsette til Jelsa, Foldøy og Hebnes.

 

 • Nytt pendlertilbud fra Hjemleland, Ølesund, Sandanger og Fister: Hurtigbåten starter på Nesvik kl. 05.20, går via Hjemleland, Ølesund, Sandanger, Fister og Fisterøyene, før den ankommer Judaberg kl. 06.15. På Judaberg er det båtbytte, og hurtigbåten ankommer Stavanger kl. 07.05. Dette innebærer at det vil være mulig å pendle fra Hjelmeland kommune og være på arbeid på Forus før kl. 08.00.

 

 • Nytt tilbud til/fra Fister fredag og lørdag: Det settes opp en ny avgang fra Judaberg til Fister kl. 20.50. Hurtigbåten ankommer Fister kl. 21.20. Returen fra Fister kl. 21.20 ankommer Judaberg kl. 21.40.

 

Ryfylke vil trafikkeres av fem nye båter, og samtlige båter i trafikk for Kolumbus vil være universelt utformet.


Sist oppdatert : 25.08.2017