Endringer i ferjerutene i Ryfylke etter nyttår

Nye Ryfylkesambandet betjener etter nyttår 15 kaier mellom Stavanger og Jelsa hver dag gjennom uken. Samtidig endres Midtsambandet, som blir til Finnøysambandet.

Fra 1. januar vil Ryfylkesambandet betjene ruten listet under hver dag, inkludert lørdag og søndag. Du kan se den nye rutetabellen her.

MERK: Ferjen må bestilles på billetter.kolumbus.no eller på telefonnummer 902 91 406 senest 60 minutter før ruten starter om den skal anløpe din kai, med mindre det er passasjerer, biler eller last som allerede har bestilt stopp på kaien.

 • Fiskepirterminalen
 • Heng
 • Sør-Hidle
 • Brimse
 • Østhusvik
 • Heng
 • Tau
 • Helgøy i Årdal
 • Byre
 • Sør-Bokn
 • Judaberg
 • Helgøy
 • Nord-Hidle
 • Nedstrand
 • Hebnes
 • Foldøy
 • Jelsa
 • Fister

Endringer i Midtsambandet

Fra 1. januar går Midtsambandet over til å hete Finnøysambandet.

Finnøysambandet vil betjene følgende rute hver dag inkludert lørdager og søndager, og her kan du laste ned den nye rutetabellen for Finnøysambandet. (Sist oppdatert 21. desember)

 • Fogn
 • Judaberg
 • Halsnøy
 • Eidssund
 • Nord-Hidle
 • Helgøy

Lysefjordruten vil fra 1. januar kun gå mellom Lauvvik og Lysebotn.

Betal med Kolumbuskort

Fra 1. januar 2021 kan du betale med Kolumbuskort og Autopass ferjekort for nordre del av Ryfylkeferjen og for Finnoyferjen. Fra 1. januar innføres altså Kolumbus' billettsystem på de to ferjesambandene nevnt over. Her kan du lese om hvordan du kjøper og betaler med et Kolumbuskort


Sist oppdatert : 12.09.2023