Endringer for HentMeg

Fra 16. desember 2019 øker vi trafikksikkerheten ved å redusere antallet stoppesteder for HentMeg i Sauda sentrum.

Bestiller du transport til eller fra et sted innenfor de grønne områdene, går du av eller om bord på et av de markerte stoppestedene etter 16. desember. Merk at du ikke trenger å ta hensyn til dette når du bestiller. Nettsiden (eller kundekonsulenten om du ringer kundesenteret) vil gi beskjed om hvor nærmeste stoppested er fra der du bestiller transport fra eller til.

Vi gjør endringen både på grunn av trafikksikkerhet og effektivitet. Det er ikke alle steder det er like trygt å parkere i disse områdene, og vi får også hentet og satt av flere på kortere tid når vi har færre stoppesteder å forholde oss til.


Sist oppdatert : 02.01.2020