Bysykler til hele Rogaland

Kolumbus har sammen med tolv kommuner fått fem millioner kroner i klimasatsmidler fra Miljødirektoratet for å utvide regionens unike bysykkelordning. I 2019 er målet at 90 prosent av Rogaland skal ha tilgang til bysykler.

Sesongen 2019 skal det rulle 750 nye bysykler med vel dobbelt så mange ladepunkt i kommunene Eigersund, Time, Hå, Klepp, Gjesdal, Haugesund, Karmøy, Sandnes, Sola, Randaberg, Stavanger og Strand. Det er vanskelig for mindre kommuner å tilby bysykler men ved å være sammen blir vi større og sterkere.

Dette innebærer flere sykler til de som har, i tillegg til sykler til kommuner som i dag ikke har.

Alle kommunene i Rogaland fikk i vinter forespørsel om å delta i klimasatssøknaden «Integrering av sykkeldeling i mobilitetstilbudet». Tolv kommuner ønsket å delta.

På sikt er det et ønske om totalt to tusen bysykler i alle kommuner i Rogaland for å møte den markante etterspørselen.
Kolumbus har i disse dager ute et anbud nasjonalt og internasjonalt på produksjon av 750 nye elektriske sykler med en opsjon på 1500. Prosjektet har en delt finansiering. Klimasatsprosjektet på fem millioner dekker halvparten av kostnadene, mens den enkelte kommune betaler det resterende.

Kolumbus har det overordnede tekniske samt koordinerings- og rådgivningsansvaret. I tilknytning til dette prosjektet har Kolumbus dessuten fått klimasatsmidler til å gjennomføre en analyse av ulike sykkeldelingsstrategier som er prøvd ut i andre byer i både Norge og resten av verden.


Sist oppdatert : 21.08.2018