Streiken er avsluttet

Partene har kommet til enighet, og streiken er avsluttet.


Streiken blant bussjåførene i Rogaland startet lørdag morgen, og bussene fra Kolumbus stod i ro fra da til klokka 12 torsdag 1. oktober. 

Nå som streiken er avsluttet, vil vi se stadig flere busser på veiene, men vi må belage oss på forsinkelser og driftsforstyrrelser det meste av torsdagen. 

Vi refunderer resterende beløp på periodebilletter ut dagen 1. oktober. Fra midnatt gjelder de vanlige refusjonsreglene våre.

Reisegarantien gjelder ikke for avganger som er påvirket av etterslepet etter streiken.


Sist oppdatert : 02.10.2020