Buss og lokaltog forenes

Jernbanedirektoratet og Kolumbus inngikk 7. september avtale om rute-, takst- og billettsamarbeid i Rogaland. Avtalen sikrer en sømløs reise med buss og lokaltog i Rogaland med likt takst- og billettsystem, samt korresponderende avgangstider.

Avtalen er inngått som et grunnlag i forbindelse med konkurranseutsettingen av togtrafikken på Sørlandsbanen og vil senest tre i kraft ved trafikkstart i juni 2019. Håpet er allikevel at avtalen kan tre i kraft enda tidligere, og helst allerede for NSB i starten av 2018.

– Snart skal du kunne kjøpe en enkeltbillett fra Klepp til Randaberg, og den samme billetten skal gjelde både på toget til Stavanger sentrum og videre til Randaberg med buss, sier direktør Odd Aksland i Kolumbus.

Det er i dag mulig å bruke Kolumbus' månedsbilletter på lokaltoget. Avtalen innebærer at også Kolumbus sine enkeltbilletter blir gyldige på Jærbanens lokaltog. Det betyr betydelig lavere priser for kundene på de lengre reisene med enkeltbillett og full overgangsrett tog/buss. Kundene trenger bare å forholde seg til Kolumbus sin takst- og sonestruktur uavhengig av hvor kunden kjøper billetten. Kolumbus' reisevilkår og reisegaranti vil også gjelde på lokaltoget.

– Det skal bli enda lettere å sette bilen igjen hjemme, sier Aksland.

Første i Norge
Avtalen skal sikre bedre korrespondanser mellom buss og lokaltog og lettere tilgjengelig reiseinformasjon for hele reisen, uavhengig av transportmiddel. Kollektivtransporten på Nord-Jæren vil bli markedsført som ett, sammenhengende system. Lokaltogene vil bli profilert som en del av Kolumbus' ruteopplegg.

– Gjennom godt og tett samarbeid med Kolumbus har vi fått en avtale som skal bidra til enda flere kollektivreiser, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger, som fredag signerte avtalen med styreleder i Kolumbus, Rolf Roverud.
– Vårt siktemål er å oppnå tilsvarende avtaler i flere deler av landet slik at vi fyller den rollen Jernbanedirektoratet har fått med å oppnå bedre samspill mellom tog og øvrig kollektivtrafikk, legger Enger til.


Sist oppdatert : 27.09.2017