Billettendringer i 2020

Fylkestinget har bestemt at prisen justeres opp på alle billettyper bortsett fra ungdomsbilletten og HjemJobbHjem-billetten fra 1. januar 2020.

Følgende endringer gjennomføres etter nyttår:

  • Omordtillegget innføres i Ryfylke Sør fra 1. januar.
  • Prisen for sykkel om bord vil bli samme som for barn/student/honnør.
  • Rabatten for barn/student/honnør er halv pris av voksenpris (rundet opp til neste hele krone når prisen for voksen er oddetall).
  • Enkeltbilletten for en sone økes fra 37 til 38 kroner, to soner fra 67 til 73 kroner og tre eller flere soner fra 97 til 108 kroner.
  • 24-timersbilletten for en sone økes fra 90 til 95 kroner, to soner fra 140 til 145 kroner og tre eller flere soner fra 190 til 195 kroner.
  • 7-dagersbilletten for en sone økes fra 280 til 290 kroner, to soner fra 420 til 430 kroner og tre eller flere soner fra 560 til 570 kroner.
  • 30-dagersbilletten for en sone økes fra 720 til 760 kroner, to soner fra 1 120 til 1 160 kroner og tre eller flere soner fra 1 520 til 1 560 kroner.
  • 365-dagersbilletten for en sone økes fra 7 200 til 7 600 kroner, to soner fra 11 200 til 11 600 kroner og tre eller flere soner fra 15 200 til 15 600 kroner.
  • Ungdomsbilletten forblir uendret på 299 kroner.
  • Kombibilletten økes fra 2 100 til 2 150 kroner.

Sist oppdatert : 18.12.2019